Preventief jeugdbeleid

Publicaties NJi


 • Reflectie NJi op recentralisatie inkoop specialistische jeugdhulp
  • Hageraats, R. en T. van Yperen
  • 4 pagina's

  Een overweging van mogelijke inhoudelijk effecten van een recentralisatie van de inkoop van specialistische jeugdhulp.


 • Potentie van preventie
  Potentie van preventie. Over de inzet van effectieve preventie
  • Driedonks M. en J. Kruip
  • 4 pagina's

  Over de inzet van effectieve preventie.


 • Interventies rond opvoeden en opgroeien: meer lacunes dan overvloed
  Interventies rond opvoeden en opgroeien: meer lacunes dan overvloed
  • Bastiaanssen, I., H. Hamberg en D. Ince
  • 19 pagina's

  Deze analyse van erkende jeugdinterventies laat zien voor welke problemen en doelgroepen in Nederland interventies beschikbaar zijn en waar ze juist ontbreken.


 • Het groeiend jeugdzorggebruik
  Het groeiend jeugdzorggebruik. Duiding en aanpak
  • Yperen, T. van, A. van de Maat, J. Prakken
  • 34 pagina's

  Essay over de oorzaken van en de oplossingen voor de groei van het jeugdzorggebruik in Nederland.


 • Jongeren en polarisatie
  Jongeren en polarisatie. Verkenning naar polarisatie waarbij jongeren zijn betrokken en gehanteerde werkwijzen om hier mee om te gaan
  • Platform Jep, Verwey-Jonker Instituut, Nederlands Jeugdinstituut
  • 17 pagina's

  Een beschrijving van de preventie en aanpak van polarisatie in het jeugddomein.


 • Effectief werken in het veranderende jeugdveld
  Effectief werken in het veranderende jeugdveld. Naar een gezamenlijke visie
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 16 pagina's

  Raamwerk voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders die in maatschappelijk partnerschap effectieve jeugdhulp willen realiseren.


 • Zo werkt u met het Kwaliteitskompas
  Zo werkt u met het Kwaliteitskompas
  • Driedonks, M., N. Udo, I. Batyreva, H. Ooms
  • 22 pagina's

  Het Kwaliteitskompas is een instrument voor gemeenten die samen met hun partners willen sturen op de resultaten van jeugdzorg, inclusief opvoedondersteuning en preventie.


 • Overgewicht. Wat werkt bij kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas?
  Overgewicht. Wat werkt bij kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas? Een review gericht op opvoeding en psychosociale factoren in interventies
  • Hof, V. van den, D. de Veld en M. Zoon
  • 38 pagina's

  Dit rapport beschrijft de rol van opvoeding en psychosociale factoren binnen interventies voor kinderen en jongeren met overgewicht, met aanbevelingen voor professionals.


 • Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht: kansrijk?
  Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht: kansrijk? Een zoektocht naar de werkzame elementen
  • Nederlands Jeugdinstituut, Vrije Universiteit en Cuprifère Consult
  • 42 pagina's

  De zeven werkzame elementen van het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) zijn samengevat in deze publicatie.


 • Gemeenten aan de slag met opvoeden en ouderschap
  Gemeenten aan de slag met opvoeden en ouderschap. Twee goede voorbeelden: Leiden en De Ronde Venen
  • Ligtermoet, I., E. van Beekhoven, J. Berns en A. Gort
  • 9 pagina's

  Gemeente Leiden en De Ronde Venen helpen ouders eerst om problemen zelf op te lossen. 


 • Top tien beschermende factoren
  Top tien beschermende factoren. Voor een positieve ontwikkeling van jeugdigen
  • Ince, D., Yperen, T. van, en M. Valkestijn
  • 30 pagina's

 • Participatie van jongeren met psychische problemen
  Participatie van jongeren met psychische problemen. Hoe lokale voorzieningen en initiatieven kunnen bijdragen aan de mentale gezondheid van jongeren
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 4 pagina's

  Deze publicatie bevat informatie, praktijkvoorbeelden en tips gebaseerd op de peerlearning 'Participation of young people with mental health issues' die in 2016 en 2017 met negen Europese landen plaatsvond.


 • De kracht van een goede partnerrelatie tussen ouders
  De kracht van een goede partnerrelatie tussen ouders. Zorg voor preventieve relatieondersteuning in uw gemeente
  • Nederlands Jeugdinstituut en NCJ
  • 7 pagina's

  Deze factsheet beschrijft hoe een gemeente preventieve ondersteuning kan bieden aan ouders en in kan zetten op het versterken van de partnerrelatie.


 • Schoolmaatschappelijk werk: sterk in preventie
  Schoolmaatschappelijk werk: sterk in preventie
  • Nederlands Jeugdinstituut, BPSW, Sociaal Werk Nederland
  • 10 pagina's

  Deze publicatie geeft een sfeerimpressie van de themabijeenkomst die het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met de BPSW en Sociaal Werk Nederlanden op 18 mei 2017 organiseerde, met daarnaast een uitgebreide beschrijving van vijf voorbeelden uit de praktijk.


 • Preventie ingebed en verbonden
  Preventie ingebed en verbonden. Lessen uit Scandinavië en Engeland
  • Berg-le Clercq, T., P. Hilverdink, C. Vink
  • 19 pagina's

  Aansluiten bij de basisvoorzieningen kan helpen om ondersteuning bij opvoeden en opgroeien in een zo vroeg mogelijk stadium aan te bieden. Om gemeenten te ondersteunen bij het vinden van de beste aanpak voor deze strategie heeft het Nederlands Jeugdinstituut de praktijk van jeugdhulp in Engeland, Denemarken, Finland en Zweden onderzocht.

Vragen?

Deniz Ince is contactpersoon.

Foto Deniz Ince

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies