Pleegzorg

Voorbereiding

Het pleeggezin wordt door de pleegzorgaanbieder goed voorbereid op de komst van een kind met een traumatische voorgeschiedenis. Een veelgebruikte training voor de voorbereiding en screening van aspirant-pleegouders is Samenwerking Teamgeest Aspirant Pleegouders (STAP).

Onderzoek naar de STAP-training laat een voorzichtig positief resultaat zien. De onderzoekers concluderen dat drie thema's een prominente plek moeten krijgen in zowel de voorbereiding als de begeleiding van pleegouders:

 • Probleemgedrag van pleegkinderen.
 • Het eigen opvoedgedrag van pleegouders.
 • Omgang met de ouders van het pleegkind.

In het landelijke Kwaliteitskader voor voorbereiding en screening van aspirant-pleegouders staat omschreven hoe het voorbereidingstraject voor aspirant-pleegouders er globaal uit ziet. Pleegouders krijgen:

 • Een schriftelijk informatiepakket.
 • Deelname aan een voorlichtingsbijeenkomst.
 • Deelname aan een voorbereidingsprogramma.
 • Huisbezoeken.
 • Een schriftelijke rapportage over hun geschiktheid.
 • Een definitieve inschrijving.

Review en factsheet

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. Een uitgebreide samenvatting daarvan kunt u lezen in de review Selectie, voorbereiding en matching in pleegzorg: wat werkt?
De factsheet Selectie, voorbereiding en matching in pleegzorg: wat werkt? geeft een praktische vertaling van deze kennis voor de beroepspraktijk.

Vragen?

Stefanie Abrahamse is contactpersoon.

Foto Stefanie Abrahamse
Dit dossier is tot stand gekomen in samenwerking met:
 • Kinderpostzegels

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies