Pleegzorg

Plaatsing pleegkind

Pleegkinderen komen vaak uit een problematische thuissituatie met soms mishandeling of verwaarlozing. Dit kan veel invloed hebben op hun ontwikkeling en gedrag. Het is dan ook van belang dat aspirant-pleegouders worden gescreend. Ook moeten ze een gedegen voorbereiding krijgen, waarin ze leren hoe ze pleegkinderen succesvol opvoeden. Daarnaast is het voor een stabiele plaatsing belangrijk dat er goede matching plaatsvindt tussen de opvoedings- en ontwikkelingsbehoeften van het kind en de mogelijkheden van de pleegouders en hun gezin.

Op deze pagina's leest u hoe pleegouders geselecteerd en voorbereid worden en wat er nodig is voor een goede matching.

Lees meer
Vragen?

Stefanie Abrahamse is contactpersoon.

Foto Stefanie  Abrahamse
Dit dossier is tot stand gekomen in samenwerking met:
  • Kinderpostzegels

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies