Pleegzorg

Kennisnetwerk Pleegzorg

Het Kennisnetwerk Pleegzorg is in opdracht van Stichting Kinderpostzegels Nederland ontwikkeld. Het is een informatiepunt voor professionals in pleegzorg. Het kennisnetwerk bestaat uit dit online dossier en een interactief, besloten platform.

Het doel van het pleegzorgdossier en -platform is om professionals te informeren over pleegzorgonderzoek, relevante juridische informatie en beleidsinformatie. Verder faciliteert het platform de doelgroep bij de onderlinge uitwisseling van praktijkvoorbeelden, kennis en ervaringen. Hiermee helpen we professionals om de effectiviteit en kwaliteit van de zorg aan pleegkinderen te verbeteren.

Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Nederland steunt wereldwijd projecten waarin de veiligheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen centraal staan. Via haar pleegzorgprogramma zet Kinderpostzegels zich ervoor in dat kinderen en jongeren die tijdelijk of voor langere tijd niet thuis kunnen wonen liefdevol worden opgevangen in een gezinssituatie, zodat zij zich gezond kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen.

Vragen?

Yamuna Ditters is contactpersoon.

Foto Yamuna  Ditters

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies