Pleegzorg

Methodiekhandleiding pleegzorgbegeleiding

De methodiekhandleiding 'Pleegzorg begeleiden is een vak!' helpt pleegzorgbegeleiders om de effectiviteit en de kwaliteit van de zorg voor pleegkinderen, hun ouders en hun pleegouders te verbeteren. De methodiek doorloopt de fasen van het pleegzorgproces:

  • voorbereiding;
  • goede start;
  • helder perspectief;
  • terug naar huis of lang verblijf in het pleeggezin;
  • vervolgondersteuning.

De methodiek sluit aan bij kennis over 'wat werkt' in de pleegzorg. De inhoud is zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande werkwijzen, technieken en hulpmiddelen en is in overeenstemming met landelijke kaders zoals de Jeugdwet, de Richtlijn Pleegzorg en de beroepscodes van beroepsverenigingen.

'Pleegzorg begeleiden is een vak!' is ontwikkeld door PI Research en het Nederlands Jeugdinstituut, met financiering van Stichting Kinderpostzegels Nederland en in nauwe samenwerking met Jeugdhulp Friesland, Juzt, Lindenhout en Youké.

De methodiekhandleiding is te bestellen bij PI Research.

Vragen?

Yamuna Ditters is contactpersoon.

Foto Yamuna  Ditters

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies