Pleegzorg

Beroepsregistratie

Professionalisering heeft met de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet een vlucht genomen. De Jeugdwet bepaalt dat aanbieders van hulp en zorg moeten werken met geregistreerde jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers. Door registratie verbinden deze professionals zich aan een beroepscode en vallen zij onder het bereik van het tuchtrecht voor hun beroepsgroep. Registratie brengt een verplichting tot deskundigheidsbevordering met zich mee.

Vanaf 2015 is registratie in een beroepsregister verplicht voor psychologische, orthopedagogische en sociaal-agogische beroepsgroepen. Voor jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers in de jeugdzorg zijn er verschillende beroepsverenigingen. De campagne 'Laat zien wat je waard bent' is bedoeld om jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers te stimuleren zich te registreren in een beroepsregister.

Vragen?

Stefanie Abrahamse is contactpersoon.

Foto Stefanie  Abrahamse
Dit dossier is tot stand gekomen in samenwerking met:
  • Kinderpostzegels

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies