Pesten

Cijfers

Kerncijfers pesters

Basisonderwijs

Van alle basisschoolleerlingen zegt 19,5 procent incidenteel te pesten. In groep 8 van het basisonderwijs zegt 3,5 procent van de leerlingen vaak te pesten.

Voortgezet onderwijs

Van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zegt 21,7 procent incidenteel te pesten. 4,5 procent van de leerlingen zegt vaak te pesten. Jongens pesten twee keer zo vaak als meisjes.

Daling pestgedrag

Pestgedrag is de afgelopen tien jaar geleidelijk aan afgenomen. In het basisonderwijs zijn het vooral de jongens die minder zijn gaan pesten. Die daling is in het voortgezet onderwijs bij jongens én meisjes te zien.

Kerncijfers gepesten

Basisonderwijs

In 2016 geeft 10 procent van de leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs aan dat zij slachtoffer geweest zijn van pesten. Hiervan geeft bijna 8 procent aan maandelijks gepest te zijn en bijna 3 procent wekelijks. Van de slachtoffers van pesten in het basisonderwijs geeft ruim 67 procent aan persoonlijk gepest te zijn. Bij 7 procent gaat het om cyberpesten. Andere manieren waarop kinderen gepest worden zijn onder meer via telefoongesprekken en briefjes.

Voortgezet onderwijs

Binnen het voortgezet onderwijs zegt 8 procent van de leerlingen slachtoffer te zijn van pesten, waarbij bijna 3 procent maandelijks en 5 procent wekelijks is gepest. In het voortgezet onderwijs komt cyberpesten bij ruim 19 procent van de gepeste leerlingen voor. Deze gegevens zijn afkomstig uit de Monitor Sociale Veiligheid waarin de ervaringen van leerlingen worden gemeten. In de vragenlijst wordt het begrip pesten niet gedefinieerd waardoor de beleving van de slachtoffer centraal staat (Scholte e.a., 2016).

Online en mobiel pesten

In de Veiligheidsmonitor 2016 heeft het CBS onder meer gegevens verzameld over slachtoffers van online en mobiel pesten (ook wel digitaal pesten of cyberpesten genoemd). Het gaat daarbij om onder meer roddel, getreiter, stalken en bedreiging op en via het internet. In 2016 is ruim 9 procent van de jongeren van 15 tot 18 jaar geconfronteerd met online pesten. Van de jongeren van 18 tot 25 jaar zegt ruim 6 procent gepest te zijn via het internet.

Onder jongeren van 15 tot 18 jaar gaat het bij 6 procent om herhaaldelijk pesten; bij jongeren van 18 tot 25 jaar is 4 procent herhaaldelijk gepest via het internet. In beide groepen gaat het in de meeste gevallen om laster (respectievelijk 4,1 en 2,1 procent) waarbij bijvoorbeeld kwetsende teksten op internetfora of profielsites worden geplaatst of foto's, filmpjes of roddel via het web worden verspreid. Na laster zijn chantage (respectievelijk 1,9 en 2,2 procent) en bedreiging met geweld (1,8 en 1,5 procent) de meest voorkomende vormen van online pesten (CBS, 2017).

Meer informatie

Vragen?

Charlotte Dopper is contactpersoon.

Foto Charlotte  Dopper

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies