Overgewicht

Ieder kind heeft het recht om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Om te zorgen dat kinderen lekker in hun vel zitten en fit zijn, is het belangrijk om overgewicht te voorkomen. Dit dossier geeft meer informatie over onder andere de richtlijnen, interventies en welke rol de opvoeding speelt bij overgewicht.

Gemiddeld een op de zeven kinderen in Nederland heeft overgewicht en 2 procent heeft obesitas. Overgewicht gaat gepaard met veel lichamelijke problemen zoals hart- en vaat ziekten, diabetes type II en psychische klachten.

Als een kind of volwassene eenmaal kampt met overgewicht is het moeilijk om er van af te komen. Het voorkomen van overgewicht is daarom belangrijk. Het draagt bij aan de gezondheid op jonge en volwassen leeftijd.

De leefstijl van de zwangere is al van invloed op de aanleg voor overgewicht van het kind. Kinderen die een snelle gewichtstoename hebben tussen de 2 en 6 jaar een zéér grote kans hebben om op volwassen leeftijd ook overgewicht te hebben.

Een wisselwerking tussen biologische, psychologische en omgevingsfactoren kunnen zorgen voor gedrag dat ten grondslag ligt aan overgewicht. Het is daarom ook belangrijk om te kijken op welke zogenaamde levensgebieden kinderen en ouders problemen hebben. Ouders die lijden onder armoede of slechte huisvesting kunnen bijvoorbeeld minder gemotiveerd zijn om hun leefstijl te verbeteren. Het is dan belangrijk om hen ook bij deze problemen te helpen.

Iedereen kan bijdragen aan een gezonde omgeving: thuis, op school, de wijk, sportvereniging en de zorg. Dat betekent integraal kijken en werken met oog voor de hele leefomgeving. 

Adviezen voor ouders

Wat kunnen ouders doen om overgewicht of 'obesitas', een ernstige vorm van overgewicht, te voorkomen?

Vragen?

Marjolein Wiegman is contactpersoon.

Foto Marjolein  Wiegman

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies