Praktijkvoorbeeld

OplossingenLab: 5 vragen aan De Sprienke

Het OplossingenLab is voor mensen die betrokken zijn bij de organisatie en financiering van de zorg in het onderwijs en onderwijs in zorg aan kinderen met verstandelijke/meervoudige beperkingen. Adri de Kok van de gemeente Capelle en directeur Hans Willemstein vertellen over de aanpak van De Sprienke, een mytyl-tyltyl school in Goes.

1. Wat was jullie doel?

We wilden een eenvoudige en duidelijke organisatie neerzetten met financiering van zorg en begeleiding in de school. Daarnaast wilden we de administratieve lasten voor ouders, school en gemeente beperken en een evenwichtige verdeling van kosten tussen school en gemeente maken.

2. Wat hebben jullie gedaan?

We hebben met een van de Zeeuwse ambtenaren een plan van aanpak opgesteld en vervolgens besproken binnen het schoolbestuur, het ambtelijk overleg van de 13 Zeeuwse gemeenten, het bestuurlijk overleg van die 13 gemeenten en de inkooporganisatie. Er is een monitoringgroep ingericht met vertegenwoordiging van school, gemeentelijke toegangen, gemeentelijke beleidsambtenaren en de inkooporganisatie. Ten slotte hebben we een eenvoudige kostenverdeling tussen de 13 gemeenten bedacht gebaseerd op de 1 oktobertelling en de door het samenwerkingsverband bepaalde zorgzwaarte conform de toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

3. Wat hebben jullie bereikt?

Het schoolbestuur en alle 13 gemeenten zijn akkoord gegaan met de pilot die tot eind 2018 loopt. De eerste resultaten vanuit de monitoring zijn positief.

4. Wat hebben jullie geleerd?

In het begin een breed draagvlak zoeken op basis van doelen en kaders is van belang om iedereen mee te krijgen. Voor gemeenten kan het lastig zijn om grip en zicht op zorg in de school te krijgen.

5. Waar liggen de beperkingen in wet- en regelgeving?

Er is geen duidelijkheid over de verdeling van de financiële verantwoordelijkheid tussen schoolbestuur of samenwerkingsverband en de gemeente.


Magazine OplossingenLab bruist en borrelt

De decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten en andere stelselwijzigingen hebben grote impact op de organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen. Deze publicatie bevat mogelijke oplossingen die zijn gevonden in het OplossingenLab voor de knelpunten. De situatie in elke regio verschilt en de organisatie- en financieringsproblemen zijn te complex om hapklare oplossingen te bieden.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies