• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Onderwijs-zorgarrangementen

Werken in een onderwijs-zorgarrangement

Werken in een onderwijs-zorgarrangement

Kenmerkend voor een onderwijs-zorgarrangement is dat het meerdere leefdomeinen en inzet van verschillende professionals combineert. Dat vraagt een multidisciplinaire samenwerking, die specifieke competenties vereist. Zo spreken de verschillende professionals natuurlijk niet dezelfde beroepstaal; ze denken en handelen binnen hun eigen vanzelfsprekendheden. Als deze niet gedeeld worden, leidt dat tot misverstanden. Terwijl voor het kind juist een duidelijke structuur met een herkenbare omgeving en bejegening belangrijk is.

Houd de volgende zaken altijd in het oog:

  • Samenwerken is niet vanzelfsprekend: dit vraagt tijd, interesse in elkaar en de casuïstiek
  • Neem elkaar mee in denk- en zienswijzen door ze expliciet te maken
  • Spreek verwachtingen uit
  • Maak concreet afspraken met elkaar: wie, wat, waar, wanneer
  • Neem tijd voor reflectie

Meer informatie?

Vragen?

Joanne van den Eijnden is contactpersoon.

Foto Joanne van den Eijnden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.