• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Onderwijs-zorgarrangementen

Voor wie is een onderwijs-zorgarrangement?

Onderwijs-zorgarrangementen ontstaan uit de behoefte van individuele of groepen kinderen. De organisatie is afhankelijk van lokale of regionale mogelijkheden. Er zijn arrangementen waarbij regulier onderwijs en een wijkteam samenwerken, of speciaal onderwijs en gespecialiseerde jeugdhulp. Er ontstaan de laatste jaren steeds meer samenwerkingsvormen.

Kenmerkend is dat onderwijs, jeugdhulp en/of zorg verregaande afspraken maken over de inzet van expertise en personeel voor jeugdigen van wie duidelijk is dat een positieve ontwikkeling, zowel thuis als op school, zonder deze gecombineerde inzet moeilijk of niet realiseerbaar is.

Onderwijs-zorgarrangementen ondersteunen de reguliere onderwijsontwikkeling van het kind. Ze gaan discontinuïteit in de schoolloopbaan (thuiszitten etc.) tegen. Inzet is het behalen van de startkwalificatie door meer leerlingen.

Vragen?

Joanne van den Eijnden is contactpersoon.

Foto Joanne van den Eijnden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.