Praktijkvoorbeeld

OplossingenLab: 5 vragen aan Stichting BOOR

Het OplossingenLab is voor mensen die betrokken zijn bij de organisatie en financiering van de zorg in het onderwijs en onderwijs in zorg aan kinderen met verstandelijke/meervoudige beperkingen. Beleidsadviseur Stephanie Blomsteel vertelt over de aanpak van Stichting BOOR, locatie de Brug.

1. Wat was jullie doel?

In kaart brengen welke zorg aan individuele leerlingen geboden wordt om vervolgens over dit totaalbeeld in gesprek te gaan met ouders zodat wij en de ouders inzicht krijgen.

2. Wat hebben jullie gedaan?

We hebben een zorginventarisatieformulier gemaakt waarop de zorg wordt genoteerd die het kind tijdens de schooldag krijgt. Onderaan de streep hebben we rekening gehouden met het deel zorg dat geleverd wordt vanuit de toelaatbaarheidsverklaring ( TLV.) We hebben een minutenwals gebruikt om een splitsing te maken tussen zorg en onderwijs. Hierdoor zien wij in een oogopslag of het kind meer of minder zorg krijgt dan waar het recht op heeft vanuit de TLV-bekostiging.

3. Wat hebben jullie bereikt?

Aan de hand van dit formulier zijn wij steeds meer met ouders in gesprek. Hieruit worden afspraken gemaakt over de gelden die vanuit de PGB ingezet worden om de zorg te kunnen leveren. Ook wordt dan afgesproken of en hoe bepaalde zorg in natura geleverd kan worden vanuit de Jeugdwet. 

4. Wat hebben jullie geleerd?

Hoe de wetgeving werkt. Daar komt iedere dag wel weer wat nieuws bij. En ook dat zorg die ingehuurd wordt niet boven de aanbestedingsnorm mag komen. 

5. Waar liggen de beperkingen in wet- en regelgeving?

  • We hebben te maken met meerdere gemeenten, waardoor het moeilijk is om bijvoorbeeld over de Jeugdwet afspraken te maken. Iedere gemeente wil andere afspraken maken en alle aparte regels maken de zorg inefficiënt. Het aanbesteden van zorg door gemeenten geeft bovendien gedoe. 
  • We kunnen momenteel alleen maar het informele tarief inzetten, terwijl we wel professionals inzetten voor onze zorg.

Magazine OplossingenLab bruist en borrelt

De decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten en andere stelselwijzigingen hebben grote impact op de organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen. Deze publicatie bevat mogelijke oplossingen die zijn gevonden in het OplossingenLab voor de knelpunten. De situatie in elke regio verschilt en de organisatie- en financieringsproblemen zijn te complex om hapklare oplossingen te bieden.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies