Praktijkvoorbeeld

OplossingenLab: 5 vragen aan mytyl-tyltylschool Roosendaal

Het OplossingenLab is voor mensen die betrokken zijn bij de organisatie en financiering van de zorg in het onderwijs en onderwijs in zorg aan kinderen met verstandelijke/meervoudige beperkingen. Directeur Gerard Kusters vertelt over de aanpak van de Mytyl-tyltyl school in Roosendaal.

1. Wat was jullie doel?

Passende zorg realiseren binnen de school. Hierbij rekening houdend met het pedagogisch klimaat binnen de school en met goede ondersteuning voor ouders indien nodig.

2. Wat hebben jullie gedaan?

We hebben allereerst procedures en formats gemaakt. Ook hebben we kennis ontwikkeld over wet- en regelgeving en elkaar ondersteund bij de uitvoering. Bovendien is er regelmatig gezamenlijk overleg met onderwijsjurist, onderwijsinspectie en de onderwijszorgconsulent.

3. Wat hebben jullie bereikt?

De zorg is voor drie kwart van de betrokken leerlingen voltooid. Dit in samenwerking met één zorginstelling, met als voordeel kortere lijntjes en vaste zorgmedewerkers. Hierbij streven we bij de groepen met leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) naar 1 extra medewerkster in de groep waarbij de ouders gezamenlijk de kosten delen. We krijgen van ouders nauwelijks vragen nadat de zorg is gerealiseerd en ze geven aan zeer tevreden te zijn over onze aanpak.

4. Wat hebben jullie geleerd?

Zoveel mogelijk regelen bij de voordeur met duidelijke en vaste regels en afspraken. 

5. Waar liggen de beperkingen in wet- en regelgeving?

  • Door de vele wetten, vele gemeentes en professionals  zijn alle trajecten weer anders. Dit maakt het heel intensief en het vraagt veel manuren om de juiste zorg te realiseren.
  • Er is nog geen of onvoldoende inhoudelijke dialoog tussen onderwijs met de zorg en de samenwerkingsverbanden. Tot heden heeft de school de leidende, en dus ook lijdende, positie om zaken goed te regelen.

Magazine OplossingenLab bruist en borrelt

De decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten en andere stelselwijzigingen hebben grote impact op de organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen. Deze publicatie bevat mogelijke oplossingen die zijn gevonden in het OplossingenLab voor de knelpunten. De situatie in elke regio verschilt en de organisatie- en financieringsproblemen zijn te complex om hapklare oplossingen te bieden.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies