• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Onderwijs-zorgarrangementen

Publicaties NJi

Hier verzamelt het Nederlands Jeugdinstituut alle publicaties op het gebied van onderwijs-zorgarrangementen.


 • OplossingenLab bruist en borrelt
  OplossingenLab bruist en borrelt. Organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen
  • Rijt, van der M.
  • 7 pagina's

  De publicatie beschrijft mogelijke oplossingen voor de knelpunten die zich voordoen bij de organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen.


 • Bijdragen aan een succesvolle overgang van vo naar ho voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
  Bijdragen aan een succesvolle overgang van vo naar ho voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
  • Nederlands Jeugdinstituut; Steunpunt Passend Onderwijs; VO-raad; PO-Raad; Expertisecentrum Handicap + Studie
  • 24 pagina's

  Hoe begeleid je als onderwijsprofessional in het vo leerlingen bij de overstap naar het ho?


 • Gespreksmap
  Gespreksmap. Bij het organiseren van zorg en onderwijs voor kinderen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen
  • Nederlands Jeugdinstituut; LESCO
  • pagina's

  Gespreksmap bij het organiseren van zorg en onderwijs voor kinderen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen.


 • Passend Verrassend deel 2
  Passend Verrassend deel 2
  • VO-raad, PO-Raad, LECSO, Nederlands Jeugdinstituut
  • 87 pagina's

  In dit boek vertellen medewerkers van samenwerkingsverbanden en scholen (po, vo en (v)so), ouders, gemeenten en medewerkers jeugdzorg openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs.


 • Een kader om continuïteit te borgen
  Een kader om continuïteit te borgen. Handreiking: Continuïteit van onderwijs-zorgarrangementen in het speciaal onderwijs
  • Bart van Kessel
  • 8 pagina's pagina's

  De ‘Handreiking: Continuïteit van onderwijs-zorgarrangementen in het speciaal onderwijs’ is onderdeel van het zmolk -pakket, initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut en Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO). Deze publicatie biedt een kader om de continuïteit en doorontwikkeling van onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s) te borgen. De doelgroep: kwetsbare kinderen met complexe onderwijszorgvragen die het niet redden zonder een gecombineerd aanbod van onderwijs en zorg.


 • In vijf stappen naar een onderwijs-zorgarrangement (OZA) voor zmolk'ers
  In vijf stappen naar een onderwijs-zorgarrangement (OZA) voor zmolk'ers
  • Radema, D., en B. van Kessel
  • 26 pagina's

  In vijf stappen naar een onderwijs-zorgarrangement (OZA) voor zmolk'ers vormt de kernpublicatie van het zmolk1-pakket. Voor met name beleidsmakers biedt het houvast bij het bouwen aan de basis: het bepalen van benodigde onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s) en de inrichting ervan. De doelgroep: kwetsbare kinderen met complexe onderwijszorgvragen die het niet redden zonder een gecombineerd aanbod van onderwijs en zorg.


 • Onderwijs-zorgarrangementen voor zmolk'ers
  Onderwijs-zorgarrangementen voor zmolk'ers. Visie en basisaanpak
  • Radema, D.
  • 41 pagina's

  Het realiseren van passend onderwijs aan leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek vraagt om een integrale aanpak; professionals werken samen met zorgpartners, ouders en collega’s. De vragen van deze zmolk’ers beperken zich immers niet tot de schoolomgeving; ze betreffen alle leefgebieden, de klok rond. Met onderwijszorgarrangementen (OZA’s) beogen we gezamenlijk deze kinderen en jongeren op maat te begeleiden en toekomstperspectief te bieden.


 • Toolkit bij de implementatie van de ‘basisaanpak’
  Toolkit bij de implementatie van de ‘basisaanpak’. voor gespecialiseerde zmolk-directie, -management en -staf
  • Velderman, H., en D. Radema
  • 27 pagina's pagina's

  Deze toolkit is bedoeld voor directie, management en staf van organisaties die onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s) bieden aan zmolk’ers. De toolkit richt zich op de implementatie van de basisaanpak en op voortdurende, cyclische vernieuwing in een lerende organisatie. De toolkit heeft tot doel u te versterken in uw rol van beleidsmaker, aanjager en facilitator.


 • Toolkit bij de implementatie van de ‘basisaanpak’
  Toolkit bij de implementatie van de ‘basisaanpak’. voor gespecialiseerde zmolk-professionals
  • Velderman, H., en D. Radema
  • 29 pagina's

  Deze toolkit is gericht op het implementeren van de basisaanpak in onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s) voor zmolk’ers. Hij is bedoeld voor uitvoerende professionals, gespecialiseerd in onderwijs aan en zorg voor leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische en gedragsproblematiek.


 • Kerncompetenties
  Kerncompetenties. Voor uitvoerders van onderwijs-zorgarrangementen voor zmolk’ers
  • Radema, D., B. van Kessel en V. Fafieanie
  • 9 pagina's pagina's

  In een onderwijs-zorgarrangement voor zmolk’ers is het belangrijk om als samenwerkende professionals een adequaat pedagogisch klimaat te creëren. Dit klimaat is de basis voor het verdere orthopedagogisch en -didactisch handelen.

  Om met deze zeer kwetsbare doelgroep te kunnen werken, wordt veel gevraagd van de professionals in onderwijs en zorg. Zowel qua kennis als qua houding en inzicht. Hoe ziet een goed en effectief pedagogisch handelen eruit? Wat vraagt de interdisciplinaire samenwerking van jou als professional?


 • Onderwijs-zorgarrangementen voor zmolk'ers. Infobrochure
  Onderwijs-zorgarrangementen voor zmolk'ers. Infobrochure
  • Radema, D., B. van Kessel en V. Fafieanie
  • 15 pagina's

  Informatie voor scholen en besturen in het speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en voor instellingen voor jeugdhulp over zmolk'ers. Zmolk'ers zijn leerlingen met een laag IQ en aanzienlijke gedragsproblemen of psychiatrische problemen.


 • Onderwijs-zorgarrangementen: instrument voor samenwerking onderwijs en jeugdhulp. Rapportage Kennispraktijknetwerk Onderwijs-zorgarrangementen
  • Deen, C., C. Messing, G. Bouma, M. Cantrijn, V. Fafieanie, J. Derksen
  • 26 pagina's

  De notitie gaat in op de relatie tussen passend onderwijs en de transitie van de jeugdhulp en de manier waarop beide trajecten elkaar kunnen aanvullen. Vervolgens komt de definitie van het begrip onderwijs-zorgarrangement aan bod, om een gemeenschappelijke visie en begrippenkader te bevorderen. Tot slot worden de succes- en ontwikkelfactoren van een onderwijs-zorgarrangement benoemd.

Vragen?

Willeke Daamen is contactpersoon.

Foto Willeke Daamen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies