Onderwijs-zorgarrangementen

Publicaties NJi

Hier verzamelt het Nederlands Jeugdinstituut alle publicaties op het gebied van onderwijs-zorgarrangementen.


 • Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren
  Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren. Adviezen en praktijkvoorbeelden voor de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 25 pagina's

  De handreiking ‘Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren’ geeft bestuurlijke adviezen en voorbeelden uit de praktijk die laten zien hoe regionale samenwerking vorm kan krijgen.


 • Maatwerk en passend onderwijs bij complexe zorgvragen: de leerling centraal
  Maatwerk en passend onderwijs bij complexe zorgvragen: de leerling centraal. Voorbeelden uit de praktijk van primair en voortgezet onderwijs
  • Veldhuijsen, Korine van, en Edwin Bos
  • 15 pagina's

  Drie praktijkvoorbeelden die laten zien dat er bij complexe ondersteunings- en zorgvragen meer mogelijk is dan gedacht.


 • OplossingenLab2
  OplossingenLab2. Zorg en onderwijs voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking: Dat organiseren we samen!
  • Nederlands Jeugdinstituut; LECSO; VGN; VNG
  • 8 pagina's

  Lees het verslag over de tweede bijeenkomst van het OplossingenLab, waarop zo’n honderd medewerkers uit de gehandicaptenzorg en van scholen voor speciaal onderwijs bijeenkwamen om kennis en ervaring uit te wisselen over de manier waarop de zorg in het onderwijs gebracht kan worden, of juist het onderwijs in de zorg.


 • Samen kom je verder!
  Samen kom je verder! Hoe geven intern begeleiders en jeugdhulpverleners hun samenwerking op school vorm?
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 2 pagina's

  Hoe geven intern begeleiders en jeugdhulpverleners hun samenwerking op school vorm?


 • Fasen van zelfregulatie als indicatoren voor in-, door- en uitstroom van zmolk-leerlingen in onderwijs-zorgarrangementen
  Fasen van zelfregulatie als indicatoren voor in-, door- en uitstroom van zmolk-leerlingen in onderwijs-zorgarrangementen
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 32 pagina's

  In dit document gebruiken we de vier fasen van de ZO! als indicatoren voor deelname aan een onderwijs-zorgarrangement voor zmolk-leerlingen.


 • Onderwijs-zorg­arrangementen voor zmolk’ers visie en basisaanpak
  Onderwijs-zorg­arrangementen voor zmolk’ers visie en basisaanpak
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 40 pagina's

  In deze publicatie is bestaande kennis over, en ervaring in het werken met de doelgroep gebundeld en geïntegreerd tot een basisaanpak.


 • Partnerschap met ouders in onderwijs-zorgarrangementen van zmolk’ers
  Partnerschap met ouders in onderwijs-zorgarrangementen van zmolk’ers
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 16 pagina's

  Deze publicatie gaat over een basisaanpak om met ouders van kinderen met een (licht) verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen samen te werken.


 • OplossingenLab bruist en borrelt
  OplossingenLab bruist en borrelt. Organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen
  • Rijt, van der M.
  • 7 pagina's

  De publicatie beschrijft mogelijke oplossingen voor de knelpunten die zich voordoen bij de organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen.


 • Bijdragen aan een succesvolle overgang van vo naar ho voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
  Bijdragen aan een succesvolle overgang van vo naar ho voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
  • Nederlands Jeugdinstituut; Steunpunt Passend Onderwijs; VO-raad; PO-Raad; Expertisecentrum Handicap + Studie
  • 24 pagina's

  Hoe begeleid je als onderwijsprofessional in het vo leerlingen bij de overstap naar het ho?


 • Gespreksmap
  Gespreksmap. Bij het organiseren van zorg en onderwijs voor kinderen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen
  • Nederlands Jeugdinstituut; LESCO
  • 2 pagina's

  Gespreksmap bij het organiseren van zorg en onderwijs voor kinderen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen.


 • Verrassend Passend 2017
  Verrassend Passend 2017
  • VO-raad, PO-Raad, LECSO, Nederlands Jeugdinstituut
  • 87 pagina's

  In dit boek vertellen medewerkers van samenwerkingsverbanden en scholen (po, vo en (v)so), ouders, gemeenten en medewerkers jeugdzorg openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs.


 • Een kader om continuïteit te borgen
  Een kader om continuïteit te borgen. Handreiking: Continuïteit van onderwijs-zorgarrangementen in het speciaal onderwijs
  • Bart van Kessel
  • 8 pagina's pagina's

  De ‘Handreiking: Continuïteit van onderwijs-zorgarrangementen in het speciaal onderwijs’ is onderdeel van het zmolk -pakket, initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut en Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO). Deze publicatie biedt een kader om de continuïteit en doorontwikkeling van onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s) te borgen. De doelgroep: kwetsbare kinderen met complexe onderwijszorgvragen die het niet redden zonder een gecombineerd aanbod van onderwijs en zorg.


 • In vijf stappen naar een onderwijs-zorgarrangement (OZA) voor zmolk'ers
  In vijf stappen naar een onderwijs-zorgarrangement (OZA) voor zmolk'ers
  • Radema, D., en B. van Kessel
  • 26 pagina's

  In vijf stappen naar een onderwijs-zorgarrangement (OZA) voor zmolk'ers vormt de kernpublicatie van het zmolk1-pakket. Voor met name beleidsmakers biedt het houvast bij het bouwen aan de basis: het bepalen van benodigde onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s) en de inrichting ervan. De doelgroep: kwetsbare kinderen met complexe onderwijszorgvragen die het niet redden zonder een gecombineerd aanbod van onderwijs en zorg.


 • Basisaanpak voor zmolk'ers
  Basisaanpak voor zmolk'ers. Checklist
  • Radema, D.
  • 11 pagina's

  Hoe realiseer je passend onderwijs voor leerlingen met een (lichte) verstandelijke beperking en ernstige gedrags- of psychiatrische problematiek; de zogenoemde zmolk’ers1? Binnen het zmolk-pakket van het Nederlands Jeugdinstituut is een publicatie geheel gewijd aan een praktische basisaanpak: ‘Basisaanpak 0nderwijszorgarrangementen voor zmolk’ers: visie en aanpak’.


 • Toolkit bij de implementatie van de ‘basisaanpak’
  Toolkit bij de implementatie van de ‘basisaanpak’. voor gespecialiseerde zmolk-directie, -management en -staf
  • Velderman, H., en D. Radema
  • 27 pagina's pagina's

  Deze toolkit is bedoeld voor directie, management en staf van organisaties die onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s) bieden aan zmolk’ers. De toolkit richt zich op de implementatie van de basisaanpak en op voortdurende, cyclische vernieuwing in een lerende organisatie. De toolkit heeft tot doel u te versterken in uw rol van beleidsmaker, aanjager en facilitator.


 • Toolkit bij de implementatie van de ‘basisaanpak’
  Toolkit bij de implementatie van de ‘basisaanpak’. voor gespecialiseerde zmolk-professionals
  • Velderman, H., en D. Radema
  • 29 pagina's

  Deze toolkit is gericht op het implementeren van de basisaanpak in onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s) voor zmolk’ers. Hij is bedoeld voor uitvoerende professionals, gespecialiseerd in onderwijs aan en zorg voor leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische en gedragsproblematiek.


 • Kerncompetenties
  Kerncompetenties. Voor uitvoerders van onderwijs-zorgarrangementen voor zmolk’ers
  • Radema, D., B. van Kessel en V. Fafieanie
  • 9 pagina's pagina's

  In een onderwijs-zorgarrangement voor zmolk’ers is het belangrijk om als samenwerkende professionals een adequaat pedagogisch klimaat te creëren. Dit klimaat is de basis voor het verdere orthopedagogisch en -didactisch handelen.

  Om met deze zeer kwetsbare doelgroep te kunnen werken, wordt veel gevraagd van de professionals in onderwijs en zorg. Zowel qua kennis als qua houding en inzicht. Hoe ziet een goed en effectief pedagogisch handelen eruit? Wat vraagt de interdisciplinaire samenwerking van jou als professional?


 • Onderwijs-zorgarrangementen voor zmolk'ers. Infobrochure
  Onderwijs-zorgarrangementen voor zmolk'ers. Infobrochure
  • Radema, D., B. van Kessel en V. Fafieanie
  • 15 pagina's

  Informatie voor scholen en besturen in het speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en voor instellingen voor jeugdhulp over zmolk'ers. Zmolk'ers zijn leerlingen met een laag IQ en aanzienlijke gedragsproblemen of psychiatrische problemen.


 • Onderwijs-zorgarrangementen: instrument voor samenwerking onderwijs en jeugdhulp. Rapportage Kennispraktijknetwerk Onderwijs-zorgarrangementen
  • Deen, C., C. Messing, G. Bouma, M. Cantrijn, V. Fafieanie, J. Derksen
  • 26 pagina's

  De notitie gaat in op de relatie tussen passend onderwijs en de transitie van de jeugdhulp en de manier waarop beide trajecten elkaar kunnen aanvullen. Vervolgens komt de definitie van het begrip onderwijs-zorgarrangement aan bod, om een gemeenschappelijke visie en begrippenkader te bevorderen. Tot slot worden de succes- en ontwikkelfactoren van een onderwijs-zorgarrangement benoemd.

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies