Praktijkvoorbeeld

Jongeren weer naar school met een passende vervolgplek

De Beter pASSend klas is een schakelvoorziening en biedt thuiszittende leerlingen met een autisme spectrum stoornis en angstproblematiek de tijd en ruimte om weer aan school te wennen. Het eerste doel is dat de jongeren weer regelmatig naar school komen en het tweede een passende vervolgplek bieden aan deze jongeren.

Doel

Sommige leerlingen met een autisme spectrum stoornis en angstproblematiek zitten thuis. Dat is niet wenselijk. De Beter pASSend klas biedt hen de tijd en ruimte om weer aan school te wennen. Hier ontdekken jongeren in hun eigen tempo hun mogelijkheden, en stromen vervolgens door naar een passende vervolgplek. Dit kunnen regulieren klassen of onderwijszorgarrangementen binnen Altra Bleichrodt zijn, maar ook andere scholen of dagbestedingen. De Beter pASSend klas is een schakelvoorziening. Het eerste doel is dat de jongeren weer regelmatig naar school komen en het tweede een passende vervolgplek bieden aan deze jongeren.

Doelgroep

De Beter pASSend klas is voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar met een autisme spectrum stoornis en belemmerende angstproblematiek.

Aanpak

In de Beter pASSend klas zitten maximaal vijf leerlingen tegelijk. Ze krijgen intensieve begeleiding doordat er altijd een leerkracht en een jeugdzorgmedewerker aanwezig zijn. Elke leerling heeft een individueel programma. Dit begint vaak simpel, met de leerling weer geregeld in de klas krijgen. Meestal starten leerlingen met enkele dagdelen per week en wordt dit steeds verder uitgebreid.

In de Beter pASSend klas worden de basisvakken Nederlands, Engels en Wiskunde gegeven. Elke leerling volgt deze vakken op eigen niveau. Naast de basisvakken en praktijkvakken zoals koken, beeldende vorming en muziek volgt de leerling vakken die hij/zij interessant vindt of nodig heeft voor een vervolgopleiding. Ook doen leerlingen gezamenlijk spelletjes, voeren ze gesprekken en krijgen ze psycho-educatie zoals sociale vaardigheidstraining en faalangstreductie. Als een leerling de Beter pASSend klas verlaat, is dit voor vervolgonderwijs, dagbesteding of werkervaring.

Betrokken partijen

Altra onderwijs, Altra jeugdzorg en ggz.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies