• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Onderwijs-zorgarrangementen

Hoe zet u een onderwijs-zorgarrangement op?

Het opzetten van een onderwijs-zorgarrangement bestaat uit vijf stappen: de doelgroep in kaart brengen, met relevante partijen om tafel en vervolgens het ontwikkelen, inrichten en borgen van het onderwijs-zorgarrangement. 

In de handreiking ‘In vijf stappen naar een onderwijs-zorgarrangement voor zmolk’ers’ vindt u uitgebreidere informatie. Deze handreiking is geschreven voor zeer zorg-intensieve arrangementen, maar is ook toepasbaar in het regulier onderwijs. 

De stappen zijn zowel relevant voor onderwijs-zorgarrangementen voor individuele kinderen als voor groepen. Bij individuele leerlingen kunnen de stappen sneller doorlopen worden.

De vijf stappen bij het opzetten van een onderwijs-zorgarrangement

Stap 1: Verkennen

Bekijk welke leerlingen baat hebben bij een onderwijs-zorgarrangement. Bespreek met ouders, leerlingen, het wijkteam en/of een bij de school betrokken jeugdhulporganisatie welke ondersteuning nodig is. Daarna kan - indien nodig - de stap worden gemaakt naar het samenwerkingsverband, het zorgkantoor, de zorgverzekeraar en/of de gemeente.

Een populatie-analyse helpt de kenmerken en ondersteuningsbehoeften van jongeren in kaart brengen.

Stap 2: Betrekken

Bespreek met de ouders en leerling welke partners nodig zijn om het arrangement vorm te geven. Denk aan zorgpartners, de gemeente en partners in het onderwijs; de leerplichtambtenaar is bijvoorbeeld een belangrijke gesprekspartner. Hanteer hierbij het principe één kind, één gezin, één plan. Ga met de benodigde partners om tafel en stem gezamenlijk af hoe de samenwerking wordt geborgd.

Stap 3: Ontwikkelen

Stel met de ouders en andere partners een actieplan op. Bepaal samen de visie, welke ondersteuning nodig is en ieders rol. Belangrijk is een gezamenlijk beeld van de ondersteuningsbehoefte van zowel leerling, ouders als leerkracht. Bij de uitwerking verdienen de volgende aspecten aandacht:

  • Didactische ondersteuning
  • Sociaal-emotionele ondersteuning, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen
  • Ondersteuning in de communicatie
  • Fysieke, medische ondersteuning
  • Ondersteuning thuis en in de bredere context.

Het ontwikkelen van een onderwijs-zorgarrangement vraagt een planmatige aanpak. Bepaal eerst de financieringsmogelijkheden van de noodzakelijke ondersteuning.

Stap 4: Arrangeren

Zodra de inhoudelijke benodigdheden bekend zijn, wordt er een passende structuur bepaald. De leeromgeving, bij stap 3 gespecificeerd, is daarbij de sleutelfactor. In welke omgeving komen de kinderen tot leren en ontwikkeling? Gaat het om één of om meer leerlingen? Bezoeken ze dezelfde school of zijn ze over de regio verspreid? De kaders van het arrangement bestaan uit:

  • Organisatie
  • Aansturing
  • Financiën
  • Regelgeving

Stap 5: Activeren

Inmiddels is de vorm van het arrangement duidelijk. Werk in een concreet plan uit wie, wat, wanneer gaat doen, en bepaal de competenties om het arrangement uit te voeren. Vervolgens wordt alles ingebed en geborgd. Evalueer het arrangement regelmatig met de leerling, ouders en andere partners. Hoe verloopt de uitvoering? Is de inzet van het arrangement efficiënt? Worden de beoogde doelen behaald? En sluiten de ondersteuningsbehoeften nog steeds aan op het arrangement?

Vragen?

Joanne van den Eijnden is contactpersoon.

Foto Joanne van den Eijnden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.