Praktijkvoorbeeld

OplossingenLab: 5 vragen aan Orion College Drostenburg

Het OplossingenLab is voor mensen die betrokken zijn bij de organisatie en financiering van de zorg in het onderwijs en onderwijs in zorg aan kinderen met verstandelijke/meervoudige beperkingen. Jack Deen en Marieke Schuurman vertellen over de aanpak van Orion College Drostenburg met zorginstelling Cordaan.

1. Wat was jullie doel?

Onderwijsmiddelen daadwerkelijk aan onderwijs besteden en niet aan allerhande medische handelingen. Door de toenemende complexiteit op medisch gebied van de leerlingen ontstond er namelijk binnen de school in toenemende mate behoefte aan verpleegkundige zorg. Daardoor werd er een steeds groter beroep gedaan op onderwijsmiddelen.

2. Wat hebben jullie gedaan?

Een logische partner gezocht, in dit geval Cordaan, die al bekend is met veel van onze leerlingen. Samen met deze partner hebben we onderzocht wat de mogelijkheden zijn en hebben we een business case ontwikkeld. Op basis hiervan hebben we gesprekken gevoerd met een zorgverzekeraar om hen van de noodzaak en redelijkheid te overtuigen.

3. Wat hebben jullie bereikt?

Sinds januari 2017 zijn alle verpleegkundigen die in dienst waren van de school, in dienst van Cordaan gekomen. Op een klein stukje 'EHBO-zorg' na, is alle verpleegkundige zorg te declareren. Daardoor kan het schoolbestuur 250.000 euro voor onderwijs inzetten. En minstens zo belangrijk: de verpleegkundige zorg is nu ingebed in een 'medische organisatie', met positieve effecten op de controle- en scholingsmogelijkheden.

4. Wat hebben jullie geleerd?

Dit zijn 'processen van de lange adem'. Ik denk dat we al met al zo'n jaar of zeven hiermee bezig geweest zijn. In zo'n proces moet je net het geluk hebben om de juiste mensen tegen te komen die de redelijkheid van je argumentatie aanvoelen.

5. Waar liggen de beperkingen in wet- en regelgeving?

Die hebben we nog niet ontdekt.


Magazine OplossingenLab bruist en borrelt

De decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten en andere stelselwijzigingen hebben grote impact op de organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen. Deze publicatie bevat mogelijke oplossingen die zijn gevonden in het OplossingenLab voor de knelpunten. De situatie in elke regio verschilt en de organisatie- en financieringsproblemen zijn te complex om hapklare oplossingen te bieden.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies