Praktijkvoorbeeld

OplossingenLab: 5 vragen aan Cosis

Het OplossingenLab is voor mensen die betrokken zijn bij de organisatie en financiering van de zorg in het onderwijs en onderwijs in zorg aan kinderen met verstandelijke/meervoudige beperkingen. Gerdie Oegema en Tineke Spraakman vertellen over de aanpak van zorginstelling Cosis en Mackayschool.

1. Wat was jullie doel?

Ieder kind heeft recht op onderwijs en het recht zich zo optimaal en gelukkig mogelijk te kunnen ontwikkelen. 

2. Wat hebben jullie gedaan?

De kwaliteiten vanuit het onderwijs (gericht op didactische ontwikkeling) en de kwaliteiten vanuit de begeleiding (gericht op sociaal emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid en eigen regie) samengebracht, waardoor alle kinderen profiteren.

3. Wat hebben jullie bereikt?

We zijn een combigroep in de Mackayschool gestart waarin we zorg in onderwijs kunnen bieden. Er wordt intensief samengewerkt binnen onze gebouwen.

4. Wat hebben jullie geleerd?

De werkwijze is een succes door gedeelde visie van Cosis en de Mackayschool dat het belang van de ontwikkeling van het kind zwaarder weegt dan de individuele organisatiebelangen. Daar waar het schuurt bespreken we dit zo snel mogelijk. Daarnaast zijn de leerkracht en de begeleider gelijkwaardige partners en vullen zij elkaar aan. Ook leren ze van elkaar en werken ze ook écht samen.

5. Waar liggen de beperkingen in wet- en regelgeving?

Cosis en de Mackayschool kiezen voor elkaar. De Mackayschool kiest ervoor om alleen begeleiders van Cosis in te zetten voor Zorg in Onderwijs. Dat betekent dat ouders geen eigen PGB begeleiders mee naar school laten gaan. Dat geeft een keuzebeperking voor ouders.


Magazine OplossingenLab bruist en borrelt

De decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten en andere stelselwijzigingen hebben grote impact op de organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen. Deze publicatie bevat mogelijke oplossingen die zijn gevonden in het OplossingenLab voor de knelpunten. De situatie in elke regio verschilt en de organisatie- en financieringsproblemen zijn te complex om hapklare oplossingen te bieden.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies