Praktijkvoorbeeld

OplossingenLab: 5 vragen aan Cordaan

Het OplossingenLab is voor mensen die betrokken zijn bij de organisatie en financiering van de zorg in het onderwijs en onderwijs in zorg aan kinderen met verstandelijke/meervoudige beperkingen. Hanneke Vrielink en Marike Schuurman vertellen over de aanpak van zorginstelling Cordaan met de (speciaal) onderwijsscholen.

1. Wat was jullie doel?

Alle kinderen in Amsterdam hebben recht op een passende vorm van onderwijs en zorg. Kinderen moeten goed zijn toegerust met vaardigheden die hen in staat stellen zo zelfredzaam mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij. Daarbij willen we de onderwijsparticipatie vergroten en schooluitval, verwijdering en thuiszitten voorkomen.

2. Wat hebben jullie gedaan?

Het vormgeven van onderwijszorgarrangementen tussen Cordaan en de (speciaal) onderwijsscholen (cluster 3 SO en VSO van Orion en Kolom).

3. Wat hebben jullie bereikt?

Kinderen kunnen met een onderwijszorgarrangement deelnemen aan onderwijs. En op dezelfde school blijven.

4. Wat hebben jullie geleerd?

Na het bepalen van de individuele ondersteuningsbehoefte wordt samen met school en de ouders van het kind besproken en besloten hoe deze het beste beantwoord kan worden middels begeleiding of therapeutische interventie.

5. Waar liggen de beperkingen in wet- en regelgeving?

  • Bij kinderen die geen vrijstelling van de leerplicht hebben of willen.
  • Het komt voor dat met school, zorg en ouders een passend onderwijszorgarrangement gemaakt wordt waarin onderwijstijd lager is dan de norm. De inspectie keurt deze verzoeken af.

Magazine OplossingenLab bruist en borrelt

De decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten en andere stelselwijzigingen hebben grote impact op de organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen. Deze publicatie bevat mogelijke oplossingen die zijn gevonden in het OplossingenLab voor de knelpunten. De situatie in elke regio verschilt en de organisatie- en financieringsproblemen zijn te complex om hapklare oplossingen te bieden.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies