Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Nieuw waarderingskader vve gemeentelijk niveau

Kwaliteitsgebieden en standaarden

1.    Gemeentelijk vve-beleid
1.1  Definitie doelgroepkind
1.2  Bereik
1.3  Toeleiding
1.4  Doorgaande lijn
1.5  Resultaten
1.6  Vve-coördinatie op gemeentelijk niveau

2. Vve-beleidscontext (Integraal vve-programma)
Integraal vve-programma
Ouders
Externe zorg
Interne kwaliteitszorg voor- en vroegscholen
Systematische evaluatie en verbetering van vve op gemeentelijk niveau

3.  Vve-condities
De gemeente heeft geregeld dat de GGD de basiskwaliteit van de voorscholen beoordeelt.
Er is een gemeentelijk vve-subsidiekader.

De standaarden 1.1 t en met 1.5 en 3.1 hebben een wettelijke basis. Een oordeel op deze standaarden kan tot een onvoldoende leiden. Er wordt een oordeel op de verschillende standaarden gegeven maar geen eindoordeel.

Nieuw waarderingskader voorschoolse educatie

OP. Ontwikkelingsproces
Op 1. Aanbod
Op 2. Zicht op ontwikkeling
Op 3. Pedagogische-educatief handelen
Op 4. (Extra) ondersteuning
Op 6. Samenwerking

RV Resultaten voorschoolse educatie
RV1 Ontwikkelingsresultaten

KA. Kwaliteitszorg en ambitie
KA 1. Kwaliteitszorg
KA 2. Kwaliteitscultuur
KA 3. Verantwoording en dialoog

De standaarden bij voorschoolse educatie kennen geen wettelijke basis en een oordeel op deze standaarden kan dan ook niet tot een onvoldoende leiden. Als de aangetroffen praktijk niet of nauwelijks overeenkomst met de uitwerking dan wordt de waardering ‘kan beter’ gegeven. Er wordt geen eindoordeel gegeven.

 

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies