Multiprobleemgezinnen

Een multiprobleemgezin is een gezin dat langdurig kampt met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen. In de ogen van hulpverleners zijn deze gezinnen moeilijk te helpen, omdat ze vaak ook problemen hebben met de hulpverleners en jeugdhulp. Belangrijk is in ieder geval een goede coördinatie van de zorg.

Handboek Werken in de Wijk

Het nieuwe Handboek Werken in de wijk gaat over de gevolgen van de stelselherziening voor het werk van de sociale professional. Het gaat om kennis van de omgeving, maar ook van de problematiek die professionals tegenkomen, zoals schulden, huiselijk geweld of psychiatrische aandoeningen.

Mariska Zoon van het Nederlands Jeugdinstituut schreef het hoofdstuk over multiprobleemgezinnen.

Wat werkt bij multiprobleemgezinnen?

Wat werkt bij de hulp aan gezinnen en risicojongeren die tegelijkertijd meerdere problemen hebben?

Vragen?

Anne Addink is contactpersoon.

Foto Anne  Addink

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies