Praktijkvoorbeeld

Multidisciplinair overleg om de voortgang te bewaken en te sturen

In Friesland Noord wordt eenmaal in de zes weken de voortgang van alle thuiszitters besproken. Het overleg, onder voorzitterschap van Gedragswerk, vindt plaats met de directeuren van de samenwerkingsverbanden primair- en voortgezet onderwijs (po en vo), een vertegenwoordiger van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), leerplicht/RMC (Regionale Meld en Coördinatie punten) en gemeenten.

samen één aanpak

De scholen voor po, vo en het mbo dragen samen met leerplicht/RMC de verantwoordelijkheid dat alle jongeren die vallen onder de definitie thuiszitters van Ingrado worden gevolgd. Er is bij de voortgangsbespreking over elke jongere informatie van de school, de achtergrond van het thuiszitten, het ingezette traject en gemaakte afspraken. Drie maal per jaar worden de gegevens verzameld.

Voordelen

Deze aanpak heeft een aantal voordelen. RMC-coördinator Baukje de Jager: 'Alle thuiszitters zijn in beeld. Ook de ‘absoluut verzuimers’ en jongeren met een ontheffing van de leerplicht. Er is voor elke jongere een sluitende afspraak gemaakt en er is altijd een eigenaar die aangesproken kan worden op het resultaat van de jongere. Uit de casuïstiek trekken we lessen voor preventie. Er is een directe koppeling met beleidssturing, bijvoorbeeld op de inkoop van jeugdhulp. Bestuurlijk wordt de borging en doorzettingsmacht in een provinciaal convenant nader belegd.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies