Monitoring

Matching vraag en aanbod

Een goed jeugdbeleid begint met de vraag of het huidige aanbod aansluit op de verwachte behoefte aan jeugdhulp in uw gemeente of regio. Met andere woorden: of er een goede match is tussen vraag en aanbod. Om gemeenten te helpen hun burgers meer en betere ondersteuning te geven voor minder geld, ontwikkelde het Nederlands Jeugdinstituut het meetinstrument Matching van vraag en aanbod.

Matching

Het NJi brengt samen met de gemeente of regio het jeugdhulpgebruik, de hulpbehoeften en het huidige aanbod in beeld. Zo wordt duidelijk wat de grootste problemen zijn in de gemeente of regio, wat de jeugdhulpaanbieders aanbieden en waar nog gaten zitten. Daarbij komen vragen aan bod als:

  • Wat zijn de doelstellingen en ambities van de gemeente?
  • Hoe is de dekking van het huidige aanbod?
  • Welk deel van het aanbod is effectief? Is het theoretisch goed onderbouwd en wordt het aangeboden door geregistreerde medewerkers binnen gecertificeerde organisaties?
  • Wat ontbreekt er in het aanbod? Waar is te veel overlap?

Vervolgens bespreken we met relevante partijen binnen de gemeente of regio hoe de uitkomsten richting kunnen geven aan het inkoopbeleid.

Neem contact op met Daphne Weedage voor een vrijblijvend gesprek over een adviestraject of een offerte.

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

Foto Afke  Donker

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies