Monitoring

Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp

De Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (AOJ) biedt gecombineerde cijfers over onderwijs en jeugdhulp én de regionale samenwerking op dit gebied. Denk aan cijfers en trendgegevens die bijvoorbeeld duiden hoe de jeugdpopulatie in een regio eruitziet en hoe kinderen en jongeren opgroeien. Maar ook hoeveel kinderen en jongeren naar school gaan, hoeveel er gebruiken maken van jeugdhulp én hoeveel er onderwijs volgen. Ook geeft de monitor inzicht in hoeveel voortijdig schoolverlaters een regio telt. Dit geeft samenwerkingsverbanden en gemeenten sturings- en verantwoordingsinformatie voor onderlinge afstemming en een effectieve en preventieve aanpak. Zodat ieder kind en iedere jongere de beste kansen heeft om zich optimaal te ontwikkelen.

De grafieken, tabellen en rapportages met gecombineerde cijfers zijn via de Monitor AOJ voor iedereen beschikbaar. De monitor biedt benchmarks op gemeenteniveau, samenwerkingsverbandregio, en het landelijk gemiddelde.

Vragen?

Lieke Salomé is contactpersoon.

Foto Lieke  Salomé

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies