• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Wie kan monitoren?

Onderzoek laat zien dat monitoring kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering op elk van de ondergenoemde niveaus. Het is vooral belangrijk dat monitoring al zo laag mogelijk in het proces een functie heeft.

Cliënt

De vragenlijsten en monitors die gebruikt worden om gegevens te verzamelen, zijn in de eerste plaats bedoeld om het handelen van de professional te ondersteunen. Professionals bespreken met cliënten de gegevens die deze zelf aanleveren tijdens een hulpverleningstraject. Aan het begin levert dit informatie op over de hulpvraag. Tijdens de behandeling en aan het einde van de hulp biedt het inzicht in de vooruitgang die geboekt is. Indien nodig kan de behandeling in de loop van het traject worden bijgesteld op basis van deze informatie.

Professional

De professional gebruikt de informatie in individuele trajecten om te beslissen welke hulp er nodig is en om te kijken of er sprake is van vooruitgang. Ook kan de behandelaar trends signaleren in groepen cliënten. Zo kan het zijn dat jongere kinderen beter reageren op een bepaald behandelplan dan oudere kinderen. In intervisie kunnen professionals met elkaar bespreken wat het resultaat is dat ze met bepaalde behandelingen behalen en hoe ze deze resultaten optimaliseren.

Organisatie

Wanneer individuele cliëntgegevens worden samengevat op het niveau van team en organisatie, komt daaruit informatie naar voren die relevant is om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Zo kun je zien bij welke cliënten goede resultaten worden behaald en bij welke groepen de resultaten minder zijn of hoe tevreden cliënten zijn met bepaalde vormen van hulp. Ook bieden deze gegevens zicht op welke teams het goed doen. Met deze informatie kan men inzicht krijgen in de factoren die bijdragen aan succes en dit biedt aanknopingspunten voor verbeteringen.

Samenleving

Tot slot bieden uit monitoring verkregen gegevens ook informatie voor verantwoording aan financiers en samenleving. De gegevens brengen in beeld of het aanbod voldoende dekkend is. Zicht op de resultaten van verschillende organisaties helpt hen om keuzes te kunnen maken bij de inkoop.

Vragen?

Daphne Kann-Weedage is contactpersoon.

Foto Daphne  Kann-Weedage

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.