• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Welk instrument gebruik je?

Als je wilt monitoren dan heb je de keus uit diverse instrumenten. Welk instrument kies je dan? De volgende overwegingen spelen een rol bij het maken van een keuze.

 • Doel: Welke vragen over kwaliteit of effectiviteit wil je met dit instrument beantwoorden?
 • Doelgroep: Vaak zijn instrumenten geschikt voor een specifieke leeftijdsgroep of zijn er verschillende versies van een instrument voor verschillende leeftijden. Bij gestandaardiseerde instrumenten is het van belang om de leeftijd waar het instrument voor bedoeld is strikt te handhaven. De lokale zorg voor jeugd omvat de gezinnen met jeugdigen in leeftijdsgroep van -9 maanden tot 23 jaar. De gekozen instrumenten moeten aansluiten bij de hele leeftijdsrange.
 • Bruikbaarheid: De energie die je steekt in het meten, moet in verhouding staan tot de geboden hulp. Is er sprake van intensieve, specialistische hulp, dan is het logisch om daar meer en uitgebreidere vragenlijsten af te nemen dan bij een ouder die met een relatief eenvoudige vraag bij het wijkteam aanklopt.
 • Kwaliteit: In het algemeen kan de kwaliteit van een instrument omschreven worden als de mate waarin het instrument daadwerkelijk aan zijn doel beantwoordt. Lees meer over de verschillende onderdelen van kwaliteit en over het belang van gevalideerde en gestandaardiseerde instrumenten.
  Op de website van het Nederlands Instituut van Psychologen staat meer informatie over de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN), die de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland beschrijft en beoordeelt.
 • Frequentie van metingen: Werken met vragenlijsten en monitors betekent niet dat je altijd alles meet. Er zijn verschillende mogelijkheden als het gaat om hoe vaak en op welke momenten je de instrumenten afneemt. Het uitgangspunt bij deze keuzes is: op welke momenten en hoe vaak is het voor de professional zinvol om de instrumenten af te nemen? Bijvoorbeeld:
  • continu of periodiek
  • 100 procent dekkend of steekproefsgewijs
  • uitgebreid of trapsgewijs
 • Registratie: Als je de registratie op orde hebt, kunnen gegevens goed met elkaar vergeleken worden. Het doel is om het registratiesysteem zo in te richten, dat professionals zo min mogelijk extra werk hebben aan de registratie. De gegevens kunnen voor meerdere doeleinden worden benut, maar daarvoor moet één keer registreren voldoende zijn.
Vragen?

Daphne Kann-Weedage is contactpersoon.

Foto Daphne Kann-Weedage

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.