• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Soorten prestatie-indicatoren

Voor je gaat monitoren, moet je antwoord hebben op de volgende vragen:

 • Wat is de prestatie is die je wilt meten?
 • Hoe maak je deze prestatie inzichtelijk?

Je moet dus een prestatie-indicator vaststellen. Een prestatie-indicator is een meetlat die laat zien in welke mate een prestatie wordt geleverd of een vastgesteld doel wordt behaald. Een prestatie-indicator is een instrument voor het inzichtelijk maken van de kwaliteit van dienst- of zorgverlening.

Voorbeelden van prestatie-indicatoren zijn:

 • de lengte van een wachtlijst
 • het gemiddelde tevredenheidscijfer van ouders over de kinderopvang
 • het percentage cliënten dat voortijdig met een behandeling stopt
 • het percentage jongeren met gedragsproblemen dat na jeugdhulp normaal gedrag laat zien
 • het aantal jongeren dat een startkwalificatie in het onderwijs haalt

Uiteindelijk dient jeugdhulp een maatschappelijk doel: kinderen en jongeren die veilig en gezond opgroeien, weinig ziek zijn, niet in aanraking komen met justitie en een startkwalificatie halen. Gebruik van indicatoren die deze maatschappelijke doelen in beeld brengen, is echter niet voldoende om de kwaliteit van de diensten en zorg te bepalen. De maatschappelijke resultaten worden door zo veel factoren bepaald dat de individuele bijdrage van ieder van deze factoren niet meer te bepalen is. Het is dus belangrijk om indicatoren te gebruiken die meer zeggen over specifieke behandelingen of voorzieningen:

 • Input-indicatoren zeggen iets over wat je allemaal regelt om een proces goed te laten verlopen. Bijvoorbeeld dat een voorziening goed bereikbaar is en dat professionals goed opgeleid en gecertificeerd zijn.
 • Troughput- of procesindicatoren geven factoren aan die helpen om een proces goed te laten verlopen. Bijvoorbeeld de tijd die het kost om een melding in behandeling te nemen.
 • Output-indicatoren laten zien of de beoogde productie wordt gehaald, bijvoorbeeld het aantal adviesgesprekken dat is gevoerd of het aantal jongeren dat een hulptraject heeft afgerond.
 • Outcome-indicatoren geven aan of het beoogde resultaat is bereikt. Bijvoorbeeld of een jongere na een behandeling zonder hulp verder kan, of de doelen in het traject gerealiseerd zijn en of de problematiek is afgenomen
Vragen?

Daphne Kann-Weedage is contactpersoon.

Foto Daphne Kann-Weedage

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.