• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Monitoring en jeugdbeleid

De plannen en activiteiten van een gemeente voor jeugd maken deel uit van de normale beleidscyclus. De gemeente kan daar een kwaliteitscyclus aan verbinden. Met behulp van cijfers is het mogelijk om een beeld te krijgen van de resultaten van geplande activiteiten. Daarmee kan de gemeente het beleid verder verbeteren en de activiteiten aanpassen. Deze verbetercyclus wordt toegelicht in het dossier Transformatie jeugdhulp: Kwaliteitsmodel Jeugdhulp.

Veel jeugdmonitors weerspiegelen de doelen van het jeugdbeleid. Uit die doelen kunnen zonder veel moeite prestatie-indicatoren afleiden waarmee de gewenste uitkomsten van dat beleid in beeld kunnen komen. Een paar voorbeelden van beleidsdoelen en indicatoren:

  • Doel: toename van gezond gedrag. Indicatoren: meer jongeren sporten, minder jongeren hebben overgewicht.
  • Doel: afname van het aantal jongeren dat niet deelneemt aan school of arbeid. Indicatoren: minder voortijdig schoolverlaters, minder thuiszitters.
  • Doel én indicator: afname van het aantal jongeren dat voor het zestiende jaar rookt of drinkt.
  • Doel: minder delinquentie. Indicator: afname van het aantal jongeren dat met de politie in contact komt.
  • Doel: minder jongeren met problemen. Indicatoren: afname van het aantal jongeren dat gedrags- of emotionele problemen rapporteert.

Outcome in beeld brengen

Om deze doelen te bereiken hebben gemeenten de inzet van burgers, maatschappelijke organisaties en jeugdhulpaanbieders nodig. Er zijn er allerlei instanties die aan gezondheidsbevordering doen, preventiecampagnes uitvoeren, jongeren helpen bij gedrags- en emotionele problemen, herhaling van delinquent gedrag helpen voorkomen en deelname aan school of werk bevorderen. Die inzet moet ook worden meegenomen in de kwaliteitscyclus van het jeugdbeleid door middel van de inputgegevens (bijvoorbeeld het percentage medewerkers met een beroepsregistratie) en outputgegevens (bijvoorbeeld het aantal jongeren dat heeft deelgenomen). Vervolgens is het natuurlijk van belang dat deze inzet resultaat oplevert. Dat kan door de outcome-indicatoren in beeld te brengen. Die cijfers bieden een goede kijk op de kwaliteit van voorzieningen. Dit wordt verder toegelicht in de notitie Outcome in zicht en in de oratie Met kennis oogsten van Tom van Yperen.

Vragen?

Daphne Kann-Weedage is contactpersoon.

Foto Daphne  Kann-Weedage

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.