• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Inbedding van monitoring in de organisatie

Het uitvoeren van monitoring vereist niet alleen het vaststellen van prestatie-indicatoren en het kiezen van meetinstrumenten. Binnen een organisatie moeten processen en werkwijzen erop afgestemd zijn.

Cultuurverandering

Het opzetten van organisatiebrede effectmonitoring is meer dan een technisch-instrumenteel verhaal. Het gaat ook om een cultuurverandering. Het is noodzakelijk om als organisatie de ambities goed in beeld te hebben, een duidelijk plan van aanpak te maken en de eigen professionals bij het proces te betrekken. Binnen het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) wordt kennis en ervaring op dit gebied verzameld en uitgewisseld.

Start met projectgroepen

Bij het opzetten van organisatiebrede effectmonitoring is het raadzaam om een projectgroep op te zetten met daarin sleutelfiguren die kunnen regelen wat nodig is om doelen te realiseren. In kleinere organisaties kan dit een enkele persoon zijn. Bij grotere organisaties is het raadzaam om niet meteen de hele organisatie aan te pakken, maar om met een of enkele overzichtelijke delen te beginnen, bijvoorbeeld een afdeling waar veel gemotiveerde professionals werken. Het is belangrijk om goede instrumenten te kiezen die aansluiten bij het doel van de effectmonitoring. Verder is het cruciaal om niet alleen gegevens te verzamelen, maar deze ook daadwerkelijk te benutten. Zo kun je laten zien hoe monitoring kan bijdragen aan verbetering.

Relevantie voor de professional

Het werken met instrumenten wordt bij voorkeur zoveel mogelijk geïntegreerd in het hulpverleningsproces. Wanneer de resultaten van instrumenten niet alleen gebruikt worden voor het beantwoorden van vragen op organisatieniveau, maar ook in de hulpverlening aan cliënten kunnen worden benut, dan is de kans groter dat instrumenten structureel worden gebruikt. De professional op de werkvloer speelt een grote rol in het verzamelen van de gegevens. Bij de keuze voor een instrument is het dan ook belangrijk om aan te sluiten bij de professional en zijn dagelijkse werkzaamheden. Hij moet het nut van het instrument inzien, anders is de kans groot dat het verzamelen van de gegevens op korte of langere termijn spaak loopt.

Vragen?

Daphne Kann-Weedage is contactpersoon.

Foto Daphne  Kann-Weedage

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.