Monitoring

Kwaliteitskompas voor gemeentelijk beleid

Monitoring past goed in de gemeentelijke beleidscyclus, bijvoorbeeld bij sturing op het realiseren van maatschappelijke doelen en het inzetten van voorzieningen. Daarvoor heeft het Nederlands Jeugdinstituut een Kwaliteitskompas ontwikkeld waarin onder meer duidelijk wordt wat het belang is van monitoring.

In dat Kwaliteitskompas begint monitoring met het in beeld brengen van hoe het staat met de jeugd in een gemeente, wijk of regio. Herkennen we dat beeld? Hoe verklaren we het en hoe beoordelen we het? Welke verbeteracties zijn er nodig? In het kader daarvan zet de gemeente voorzieningen in.

Na verloop van tijd kijkt u of de voorzieningen goed zijn ingezet. Of verbeteracties zoals gepland zijn uitgevoerd en wat de resultaten daarvan zijn. Wat het ingezette beleid heeft opgeleverd, of er nieuwe verbeteracties nodig zijn, en welke verbeteracties moeten worden voortgezet, versterkt of juist stopgezet.

Breder sociaal domein

Deze aanpak geldt niet alleen voor het jeugdbeleid. Het NJi zet samen met Movisie en Vilans het Kwaliteitskompas in ter ondersteuning van ontwikkelingen in het bredere sociaal domein en de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld in Rotterdam. Lees daarover meer op de website van Movisie.

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

Foto Afke  Donker

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies