Monitoring

Het belang van monitoring

Over het algemeen hebben mensen wel een beeld van 'hoe het gaat', wat er beter kan en wie daarvoor kan zorgen. Maar kloppen die beelden? Dat weet u pas als u met elkaar bepaalt hoe de kwaliteit van inspanningen zichtbaar, merkbaar of meetbaar is. Op basis van een gesprek over die informatie met belanghebbenden kunt u vervolgens de kwaliteit van ondersteuning en zorg bewaken en verbeteren, zodat ouders, kinderen en jongeren daar beter van worden. Dat is het belang van monitoring.

Het is niet altijd mogelijk om de kwaliteit van het werk hard in cijfers uit te drukken, zeker niet in het jeugddomein. Maar ook minder harde gegevens kunnen het gesprek de goede kant op sturen. Op basis van het verhaal achter die gegevens kunt u vervolgens uw werkzaamheden optimaliseren.

Monitoring om ondersteuning te verbeteren

Professionals ervaren monitoring als nuttig wanneer het inzicht biedt in het resultaat van hun werk. Is de jongere tevreden over de hulp? En zijn de problemen ook verminderd? Als monitoring waardevolle inzichten oplevert, voelen professionals het vastleggen van informatie niet als een administratieve last.

Wanneer levert monitoring wat op? Wat zijn de grenzen aan monitoring? Hoe kunnen we dit gezamenlijk doen? Lees hierover meer in:

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

Foto Afke  Donker

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies