Monitoring

Outcome in jeugdbescherming en jeugdreclassering

Uit discussies met praktijkpartners en gemeenten is gebleken dat de bestaande basisset outcome-indicatoren voor jeugdhulp onvoldoende is toegesneden op het meten van outcome in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Is bijvoorbeeld de indicator 'uitval' toepasbaar bij een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel? En met welke instrumenten is te meten of bedreigingen voor de ontwikkeling van een kind afnemen?

Proeftuinen

Samen met gecertificeerde instellingen en gemeenten is het Nederlands Jeugdinstituut bezig om outcome-indicatoren toepasbaar te maken bij jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Op basis van input vanuit de praktijk, literatuuronderzoek en diverse overleggen met betrokken partijen is een eerste voorstel geformuleerd voor een basisset outcome-indicatoren. De komende tijd wordt dit voorstel in proeftuinen getoetst op haalbaarheid, bruikbaarheid, toepasbaarheid en volledigheid. Daarbij zoeken we steeds de aansluiting met het primair proces.

Het uiteindelijk doel is dat de geharmoniseerde set voldoende basis biedt voor een dialoog op verschillende niveaus – primaire proces, team- en organisatie, kwaliteitsgesprek met de financier – zodat een doorgaande lerende beweging ontstaat.

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

Foto Afke  Donker

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies