• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Monitor Themacompetentie Seksualiteit

Deze monitor brengt in kaart in hoeverre en op welke manier Nederlandse opleidingen aandacht besteden aan de themacompetentie seksualiteit. Van beroepskrachten die werken in het maatschappelijke domein wordt verwacht dat zij competent handelen bij het bevorderen van de seksuele gezondheid van hun cliënten. En dat zij adequaat kunnen optreden bij het signaleren, voorkomen en aanpakken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor werkers in het domein jeugd is dit zelfs een verplichting.

Wat levert het op?

De resultaten uit de monitor geven opleidingen inzicht en informatie over de manier waarop opleidingen aandacht besteden aan de themacompetentie seksualiteit. Zijn docenten en studenten hiermee voldoende toegerust? Daarnaast worden vragen gesteld over de tevredenheid: is er voldoende aandacht voor dit onderwerp? 

Op termijn biedt de monitor de volgende diensten:

  • inzicht in de mate waarin en de wijze waarop er binnen de opleiding aandacht is voor de themacompetentie seksualiteit
  • suggesties voor verbetering
  • een anonieme vergelijking met andere opleidingen (hoe zijn zij met het thema bezig en hoe verhoudt u zich tot deze opleidingen?)

Leg uw opleiding langs de meetlat

Naar de monitor

Meedoen?

Foto José van Boven
De monitor is bedoeld voor curriculumverantwoordelijken, opleidingscoördinatoren en/of docenten van zorg-, agogische en pedagogische opleidingen in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Aan de hand van verschillende componenten van de themacompetentie worden vragen gesteld over het aanbod en inhoud van deze onderwerpen in opleidingen.

Wilt u deelnemen met de monitor? Of heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.


De monitor is een initiatief van de projecten Gezond seksueel gedrag in de RJ en Signaleren kan je leren

Stichting Innovatie Alliantie
Avans Hogeschool
NJi
Movisie
 
Vragen?

Daphne Kann-Weedage is contactpersoon.

Foto Daphne  Kann-Weedage

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.