• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Modelvragenlijst Cliëntervaring jeugd en ouders (MCJO)

Zeven gemeenten zijn op proef bezig om ervaring op te doen met dit instrument dat de ervaringen van cliënten in kaart brengt. Zij worden daarbij ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting Alexander. Het gaat om de volgende gemeenten:

  • Alkmaar
  • Amersfoort
  • Capelle aan den IJssel
  • Enschede
  • Krimpen aan den IJssel
  • Wageningen
  • IJsselstein/Montfoort.

Doel

Het gaat om pilotprojecten die bedoeld zijn om te onderzoeken hoe de MCJO het beste kan worden ingevoerd bij gemeenten. De pilots doen tevens dienst als test om te kijken of er nog aanpassingen in het instrument zelf nodig zijn. Zo kan de MCJO ook meteen worden gevalideerd en kan de samenhang met andere instrumenten worden vastgesteld. Alle pilots vinden plaats in samenwerking met de lokale aanbieders en cliëntenorganisaties en -raden. Enkele van deze pilots voeren de MCJO uit in samenhang met de metingen rond maatschappelijke ondersteuning en de afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg.

Looptijd

De pilots zijn begonnen in het voorjaar van 2016 en duren in ieder geval tot medio 2017.

Vragen?

Daphne Kann-Weedage is contactpersoon.

Foto Daphne  Kann-Weedage

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.