• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Landelijke monitors

Er zijn een aantal monitors die op landelijk of regionaal niveau kerngetallen over de jeugd presenteren. Kenmerk van deze monitors is dat ze breed 'de staat van de jeugd' volgen op uiteenlopende terreinen, zoals gezondheid, deelname aan school of werk, vrijetijdsbesteding, deelname aan sport, gebruik van sigaretten, alcohol en drugs, gebruik van openbaar vervoer, het aantal jongeren dat in contact komt met de politie en het aantal gerapporteerde gedrags- of emotionele problemen.

Gemeenten en aanbieders kunnen de informatie uit landelijke en regionale monitors en andere onderzoeken goed gebruiken bij het vormgeven, uitvoeren en toetsen van hun eigen beleid. Met behulp van de volgende jeugdmonitors kunnen zij hun eigen stand van zaken bepalen en die afzetten tegen landelijke en regionale gemiddelden.

  • Waarstaatjegemeente.nl met informatie per gemeente over bijvoorbeeld scholen, jeugd en jeugdhulpverlening en maatschappelijke participatie. Hierin is ook de Monitor Sociaal Domein opgenomen.
  • Jeugdmonitor: landelijke cijfers en publicaties over jeugd en gezin. Deze monitor van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek bevat gebundelde informatie over de situatie van de jeugd in Nederland. De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd
  • Onderwijs in cijfers: vergelijkbare sites als de jeugdmonitor maar dan specifiek voor het onderwijs
  • CBS Statline; bevat alle cijfers die zijn opgenomen in de jeugdmonitor. Iedereen kan daaruit zelf tabellen samenstellen.
  • Jeugd in beeld: gegevens over de gezondheidszorg voor jeugd.
  • Cijfers over jeugd en opvoeding: cijfers over onderwerpen en voorzieningen elders op deze website.

De gegevens uit de jeugdmonitor worden ook op gemeentelijk of ander regionaal niveau gepresenteerd. Provincies en gemeenten hebben vaak een eigen regionale of lokale jeugdmonitor waarin zij kenmerken van de jeugd volgen.

Specifieke aspecten van jeugdbeleid

Het NJi heeft een aantal monitors ontwikkeld die ingaan op specifieke aspecten van jeugdbeleid, zoals de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Meer informatie hierover vindt u onder Ons aanbod.

Vragen?

Daphne Kann-Weedage is contactpersoon.

Foto Daphne  Kann-Weedage

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.