• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Pilots Outcome in Zicht

Regio's en gemeenten

Zuid-Holland Zuid

De serviceorganisatie in de regio Zuid-Holland-Zuid heeft al haar aanbieder benaderd om de inventarisatie van de geharmoniseerde indicatoren in te vullen. De resultaten hiervan zijn besproken met een selecte groep aanbieders. Tijdens deze bijeenkomst hebben de aanbieders met elkaar besproken welke stappen zij nog moeten nemen om te komen tot de geharmoniseerde indicatoren. Na de zomer volgt een tweede workshop waarin we onder andere de eerste cijfers met elkaar zullen bespreken.

Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht wil, in aanvulling op de regionale inzet in Zuid-Holland Zuid, het voorliggende veld ook betrekken in de outcomemetingen. De inventarisatie en bijeenkomst heeft geleid tot de afspraak dat bij de accountgesprekken met (preventieve) aanbieders het onderwerp 'outcome als onderdeel van kwaliteit' aan de orde gaat komen. Nji is bij deze gesprekken aanwezig en voert deze gesprekken mee.

Hoorn e.o.

Als onderdeel van de Innovatieagenda voor Hoorn en omstreken heeft de gemeente ook besloten in te zetten op outcome-sturing. De inventarisatie en een eerste workshop vinden voor de zomer plaats.

Food Valley

De Jeugdzorgregio Food Valley heeft haar grootste aanbieders en een selecte groep kleinere aanbieders gevraagd om de inventarisatie in te vullen. Deze aanbieders zullen ook worden uitgenodigd voor de workshop (in juni) waar de resultaten van de inventarisatie zullen bespreken en waar aanbieders een actieplan zullen maken.

Tilburg

In Tilburg is met vier toegangsteams en veertien aanbieders van jeugdhulp een pilot gestart om jeugdhulp resultaatgestuurd in te kopen. Met de veertien pilotaanbieders wordt gekeken welke stappen zij nog moeten zetten om aan de criteria te kunnen voldoen en hoe snel zij dit kunnen organiseren. De eerste workshop (5 juli) levert per aanbieder een actieplan op, de tweede workshop overleggen we in hoeverre zij hiermee gevorderd zijn en kijken we hoe de resultaten bruikbaar zijn voor resultaatgestuurde inkoop en als beleidsinformatie. In beide workshops besteden we aandacht aan uitwisseling tussen de aanbieders, zowel de aanbieders die meedoen aan de pilot als de anderen: kunnen zij elkaar inspireren of ondersteunen? Is het mogelijk om de actieplannen te delen met de aanbieders die niet bij de pilot betrokken zijn? Zo kunnen ook zij zich tijdig voorbereiden op de nieuwe situatie.

Haaglanden

De H10-gemeenten hebben gezamenlijk een regionale jeugdmonitor gevuld. Wij hebben in een bijeenkomst met gemeenten en aanbieders gesproken over de geharmoniseerde outcome-indicatoren. Zij gaan de indicatoren een plek geven in de jeugdmonitor en in het gesprek over de kwaliteit van de jeugdhulp. 

Alphen aan den Rijn & Kaag en Braassem

Er is een informatieve bijeenkomst geweest met een sessie over outcome-sturing in beide gemeenten. Alleen gemeenteambtenaren waren daarbij aanwezig, een traject met de aanbieders is (nog) niet ingezet.

Wassenaar

De raadswerkgroep Sociaal Domein heeft een bijeenkomst georganiseerd over de sturing van jeugdhulp en de rol van outcome daarin. Aanwezig waren alle fracties.

Pijnacker-Nootdorp

De gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp agendeerde het onderwerp outcomesturing van jeugdhulp in een raadvergadering. Er werd ruim de tijd genomen om over dit onderwerp te debatteren.

Opdrachtgever en soort ondersteuning

Regio Opdrachtgever Soort ondersteuning / fase
Zuid-Holland Zuid Inkooporganisatie Inventarisatie en workshops
Zwijndrecht Gemeente Inventarisatie en workshops
Hoorn e.o. Gemeente Inventarisatie en workshops
Food Valley regiogemeenten Inventarisatie en workshops
Tilburg Gemeente Bijeenkomst
Haaglanden Regio Bijeenkomst en verkenning
Alphen aan den Rijn & Kaag en Braassem Gemeenten bijeenkomst
Wassenaar Gemeente Bijeenkomst raadscommissie
Pijnacker Gemeente Bijeenkomst gemeenteraad
Apeldoorn Gemeente Verkenning
Winterswijk Gemeente Verkenning
Amersfoort Gemeente Verkenning

Deelname sectoren (inventarisatie n=144)

Sector Percentage
Jeugdgezondheidszorg (jgz) 8%
Jeugd- en opvoedhulp 24%
Jeugd-ggz 59%
Jeugd-lvb 12%
Jeugdigen met een beperking 18%
Jeugdzorg Plus 5%
Jeugdbescherming 5%
Jeugdreclassering 4%
Vragen?

Daphne Kann-Weedage is contactpersoon.

Foto Daphne  Kann-Weedage

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.