• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp

De monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp is bedoeld voor gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs die informatie willen over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp in de eigen regio. Het doel van de monitor is de regionale samenwerking in beeld te brengen en bespreekbaar te maken. Dit gesprek levert aandachtspunten op voor een eventuele verbeteragenda.

De monitor bestaat uit informatie over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Die informatie wordt verzameld middels een vragenlijst die regelmatig wordt uitgezet onder verschillende groepen professionals en beleidsmedewerkers in de regio. Daarnaast bevat de monitor sociaal-demografische statistieken op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp.

Via een online dashboard kunnen deelnemers de regionale resultaten inzien. Op verzoek biedt het Nederlands Jeugdinstituut ondersteuning bij de interpretatie van de resultaten en het formuleren van verbeteracties.

De monitor is deels openbaar toegankelijk.

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

Foto Afke  Donker

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies