• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Outcome in Zicht

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 wettelijk verplicht aan te geven welke outcomecriteria voor jeugdhulpvoorzieningen zij hanteren. Met deze outcomecriteria kunnen gemeenten sturen op de maatschappelijke resultaten die ze willen bereiken met het jeugdbeleid.

Indicatoren voor uitval, tevredenheid en doelrealisatie

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) werkt al een aantal jaar met het veld aan de ontwikkeling en implementatie van prestatie-indicatoren. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), de ministeries van VWS en VenJ en het NJi presenteerden tijdens de slotbijeenkomst van het project Outcome in Zicht op 11 december 2014 de basisset van de drie outcomecriteria: uitval, cliënttevredenheid en doelrealisatie.

Drie vragen werden beantwoord:

  • Hoe kunnen de drie outcome-indicatoren worden uitgevraagd? Welke instrumenten zijn hiervoor geschikt? En worden deze al gebruikt?
  • Hoe kunnen de verschillende soorten jeugdhulp in dit kader worden geordend? 
  • Op wat voor manier kunnen de gewenste gegevens het best worden verzameld en hoe kunnen ze het best worden gebruikt in het kader van de kwaliteitscyclus binnen de jeugdhulp?

In vijf proefregio's is geïnventariseerd hoe jeugdhulpaanbieders monitoren, welke overeenkomsten en verschillen er tussen de aanbieders zijn en welke functie de gemeente ziet voor deze outcomemetingen. De proefregio's waren Amsterdam-Amstelland, Nijmegen, Drenthe, Noord-Oost Brabant en West Brabant West.

Data van aanbieders lastig vergelijkbaar

Uit het project Outcome in Zicht blijkt dat veel jeugdhulpaanbieders de outcomecriteria uitval, tevredenheid en doelrealisatie meten en deze gegevens benutten in hun eigen kwaliteitscyclus. Op welke manier de aanbieders meten, wordt bepaald door de doelgroep, het type hulp, de branchevoorschriften en professionele of institutionele autonomie. Daardoor zijn er te veel instrumenten die ongeveer hetzelfde meten, en is het voor gemeenten niet goed mogelijk om aanbieders met elkaar te vergelijken. Om te kunnen sturen op onder andere inhoudelijke veranderingen in de hulpverlening is het echter wel belangrijk dat gemeenten kunnen vergelijken.

10 tips voor gemeenten en aanbieders

Het project Outcome in Zicht heeft een handreiking voor gemeenten en aanbieders opgeleverd: Outcome-sturing in de jeugdhulp-10 tips voor gemeenten en aanbieders. In de handreiking staat hoe de drie indicatoren uitval, tevredenheid en doelrealisatie te operationaliseren zijn. Daarnaast staan er tien tips voor gemeenten in over hoe zij de outcomesturing van jeugdhulp kunnen realiseren.

Vervolg Outcome in Zicht

Er lopen pilots Outcome in Zicht in drie jeugdhulpregio’s en in zeven gemeenten. Daar werkt men aan het implementeren en gebruiken van de drie outcome-indicatoren uitval, tevredenheid en doelrealisatie. Daarnaast zijn er pilots in tien gemeenten en regio’s waar een Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders (MCOJ) wordt uitgeprobeerd.

Foto Erik Jan de Wilde

Aan de slag met outcomecriteria?

Wilt u in uw regio met de handreiking aan de slag? Neem voor meer informatie contact met ons op.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.