• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Monitor Leren Signaleren

Deze monitor brengt in kaart in hoeverre en op welke manier Nederlandse beroepsopleidingen aandacht besteden aan de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Het NJi voert samen met Movisie in opdracht van het ministerie van VWS de landelijke monitor ‘Leren Signaleren’ uit. In 2013 trad de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. De meldcode biedt een stappenplan waarin staat hoe professionals moeten omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld of kindermishandeling (ook wel ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ genoemd). Het is van groot belang dat aankomende professionals deze meldcode kennen en over de competenties beschikken om deze te kunnen gebruiken.

Wat is het doel van de monitor?

  • Opleidingen de mogelijkheid bieden om te checken in hoeverre (en op welke wijze) zij aandacht besteden aan het thema. Na het invullen van een vragenlijst worden op maat suggesties aangedragen om het opleidingsaanbod (daar waar nodig) te verbeteren. Het opleidingsaanbod kan dan ook vergeleken worden met (geanonimiseerde) vergelijkbare opleidingen. 
  • De stand van zaken over het aanbod van huiselijk geweld en kindermishandeling in opleidingen landelijk periodiek in kaart te brengen.

Hoe werkt het?

De monitor is bedoeld voor curriculumverantwoordelijken, opleidingscoördinatoren en/of docenten van zorg-, agogische en pedagogische opleidingen in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs.

Voorbeeld Monitor Leren Signaleren

In de vragenlijst wordt er aan de hand van de meldcodestappen gekeken in hoeverre verschillende onderwerpen geborgd zijn in het onderwijs, hoe de inhoud van het onderwijs eruit ziet  en wat het bereik is onder de studenten. Daarnaast worden er algemene vragen gesteld over bijvoorbeeld de docenttevredenheid, de toerusting van studenten en de rol van handelingsverlegenheid. Na het invullen van de vragenlijst, worden op maat suggesties aangedragen om het opleidingsaanbod (daar waar nodig) te verbeteren.

De monitorvragenlijst kan op elk moment ingevuld worden. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten, maar soms moeten er nog wel zaken worden uitgezocht. Het is dan ook mogelijk om tussentijds de antwoorden op te slaan en later af te ronden of aan te passen.

Leg uw opleiding langs de meetlat

Naar de monitor

Meer informatie?

Foto Erik Jan de Wilde
Kijk voor meer informatie op de site voor en door docenten, over huiselijk geweld, kindermishandeling en seksuele gezondheid:  Kennisatelier Leren Signaleren.

Hier vindt u ook een database met lesmaterialen, goede voorbeelden en informatie over hoe om te gaan met lastige lessituaties.

Vragen over de monitor? Neem contact met ons op.


Leren Signaleren is ontwikkeld door: NJi, Rutgers, Movisie en Augeo, in opdracht van het Ministerie van VWS en OCW.

Vragen?

Daphne Kann-Weedage is contactpersoon.

Foto Daphne  Kann-Weedage

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.