Kinderopvang

Toezicht en handhaving kwaliteitseisen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor handhaving van de kwaliteitseisen aan kinderopvang. De GGD-kinderopvanginspectie houdt in opdracht van de gemeenten toezicht op de locaties.

In de huidige situatie worden onder meer de volgende zaken gecontroleerd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor handhaving van de kwaliteitseisen aan kinderopvang. De GGD-kinderopvanginspectie houdt in opdracht van de gemeenten toezicht op de locaties.

In de huidige situatie worden onder meer de volgende zaken gecontroleerd:

• Groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker;  
• Opleiding pedagogisch medewerkers;  
• Veiligheid, hygiëne en gezondheid van de kinderen;  
• Huisvesting en inrichting;  
• Pedagogisch beleid;  
• Pedagogische kwaliteit;  
• Ouderbetrokkenheid en –participatie;  
• Omgangstaal;   
• Klachtenregeling.

De GGD stelt inspectierapporten op die voor zowel de instelling als voor de ouders bedoeld zijn.

Inspecteurs kinderopvang van de GGD’en gebruiken het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk om de pedagogische praktijk te beoordelen.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Op 1 januari 2018 is de Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Wet Harmonisatie) in werking getreden. Alle geregistreerde peuterspeelzalen zijn per 1 januari 2018 automatisch omgezet naar kinderdagverblijven in het Landelijk Register Kinderopvang. Meer informatie over de harmonisatiewet bij wet- en regelgeving.

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) 

De Wet IKK is eveneens per 1 januari ingegaan regelt met name de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Meer informatie over de Wet IKK bij wet- en regelgeving.Door deze wet gaat op termijn ook het toezicht veranderen. Hoe het toezicht er in de toekomst uit gaat zien is nog niet duidelijk. Er zijn pilots.

Toezicht voorschoolse educatie

Er zijn steeds meer voorschoolse instellingen die voorschoolse educatie uitvoeren. Er gelden dan extra regels voor de kwaliteit en aanvullend aan de GGD inspecteert de Inspectie van Onderwijs de kwaliteit van voorschoolse educatie. Hierover leest u meer bij toezicht vve.

Meer informatie
Toezicht VVE
Wet- en regelgeving bij voor- en vroegschoolse educatie.
Extra eisen bij voor- en vroegschoolse educatie

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies