Kinderopvang

Specialistische expertise in de kinderopvang

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig. Samenwerking tussen de kinderopvang en jeugdhulp zorgt ervoor dat jonge kinderen gestimuleerd – en zo nodig – geholpen worden. Als het mogelijk is gewoon in hun eigen omgeving. En anders via een snelle doorverwijzing naar de juiste organisatie van de zorg voor jeugd.

Als pedagogisch medewerkers signaleren dat er mogelijk iets aan de hand is met een kind, dan is het de bedoeling dat zij – met toestemming van en in overleg met de ouders – snel overleggen met specialisten. Voor consultatie, advies of tijdelijke ondersteuning. Zo doen pedagogisch medewerkers kennis op, waarmee zij een kind weer op weg kunnen helpen. Soms komt een specialist op de opvang, kijkt mee naar de situatie en biedt ondersteuning in het begeleiden van een kind en de ouders. Daarmee is niet alleen dat ene kind geholpen. Deze vorm van samenwerken tussen kinderopvang en jeugdhulp blijkt een positieve invloed op het pedagogisch klimaat te hebben. Daar profiteren alle kinderen en beroepskrachten van.

Logo Alert4youAlert4You

Het landelijk programma Alert4You (2009-2011) had als doel het versterken van de kinderopvang door samen te werken met de jeugdhulp.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies