Kinderopvang

Vormen en Cijfers

Onder kinderopvang wordt verstaan alle voorzieningen die tegen vergoeding overdag kinderen opvangen. De kinderopvang wordt vooral gebruikt door werkende en studerende ouders of ouders in een herintredingstraject.

Kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, gastouderopvang behoren tot de formele kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Ouderparticipatiecrèches hebben een aparte status in de Wet kinderopvang. Peuterspeelzalen moeten aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als de kinderopvang. In 2018 wordt hiervoor ook de financiële wet- en regelgeving gelijk getrokken met die van de kinderopvang (Harmonisatie). Een oppas behoort niet tot de formele kinderopvang.

Cijfers

Het aantal kindercentra en gastouders die onder de Wet Kinderopvang vallen, wordt jaarlijks bijgehouden. Informele kinderopvang door familie of vrienden en tieneropvang vallen hier niet onder.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies