Kindermishandeling

Praktische voorbereiding

Meestal vinden gesprekken over (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld plaats op initiatief van de professional, omdat jij je zorgen maakt. Dat betekent dat je je kan voorbereiden op dat gesprek. Het kan natuurlijk ook dat een kind of ouder het initiatief neemt. Maar ook dan heb je meestal nog wel voorbereidingstijd. 

Uitnodiging

Doe een uitnodiging voor een gesprek bij voorkeur mondeling of telefonisch. Schriftelijk is afstandelijker en geeft minder partnerschap. Gebruik zo neutrale termen, vermijd termen als verwaarlozing of kindermishandeling.

Bijvoorbeeld: 'Ik wil graag met u praten over hoe het met uw kind gaat. Ik maak me (een beetje) zorgen en vraag me af of het wel goed in zijn vel zit. Ik wil graag van u horen hoe u dat ziet en of er iets is wat we samen kunnen doen voor uw kind.' Laat niet te veel tijd tussen de uitnodiging en de datum, bij voorkeur niet meer dan een week.

Veiligheid

Als je denkt dat er mogelijk agressie van de kant van ouders te verwachten is, is het verstandig om het gesprek samen met een collega te voeren. Van belang is ook om in het gesprek de juiste toon te vinden en te de-escaleren.

Bij de start van het gesprek kan je al iets aangeven, bijvoorbeeld: 'Vorige keer dat we in gesprek waren werd u boos omdat u zich aangevallen voelde en begon u te schreeuwen. Als dat nou gebeurt in dit gesprek door iets wat ik zeg of vraag, wat kunnen we dan doen om ervoor te zorgen dat we toch verder kunnen praten met elkaar?' Of in het gesprek: 'Ik zie dat u heel erg boos bent. Wat heeft u nodig/wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat we straks weer rustig verder kunnen praten?' Of 'Ik zie dat u heel veel om uw kind geeft en dat u bang bent dat er iets met uw kind gaat gebeuren wat u niet wil. Klopt dat?'. Of 'Ik merk dat u heel boos bent. Heeft u het gevoel dat ik u geen goede ouder vind?'

Beide ouders spreken

Als er twee ouders zijn die de verantwoordelijkheid over de opvoeding dragen, vraag je ze beiden om te komen. Beide ouders zijn nodig om een opvoedsituatie te verbeteren, dus moet je ze allebei uitnodigen. Als er sprake is van co-ouderschap dan ook in principe beide ouders uitnodigen, tenzij er redenen zijn om dat niet te doen. Bij gescheiden ouders met omgangsregeling: de ouder bij wie het kind woont moet sowieso gesproken worden, overleg indien nodig hoe de andere ouder ingelicht kan worden en wie dat doet.

Eerst ouders spreken

Ouders hebben de verantwoordelijkheid voor de opvoeding (niet het kind), en horen dus als eerst gesproken te worden. Daarnaast verlies je vaak partnerschap met ouders als je buiten hen om of tegen hun wil in (eerst) met hun kind spreekt. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk, met name als je primair met kinderen werkt (denk aan school of buitenschoolse opvang) of kinderen zelf vragen of ze met je kunnen praten. Dan is de wens van het kind leidend.

Toestemming van ouders om kind te spreken

Toestemming van ouders voor het gesprek met het kind is van groot belang, anders kan een kind niet vrijuit praten (onder druk gezet, loyaliteit) en staan ouders niet open voor de uitkomst van het gesprek. Als ouders dit moeilijk vinden, investeer dan eerst in vertrouwen en partnerschap. Leg uit waarom het belangrijk is dat het kind ook kan vertellen over de leuke en minder leuke dingen thuis, en dat het kan aangeven wat er anders of beter kan thuis. Ouders en jij kunnen het niet beter maken voor een kind als er niet naar hem geluisterd wordt. En geef ouders keuzes: vraag op welke manier het wel acceptabel is dat je met een kind praat, bijvoorbeeld met de juf erbij, of een oudere broer of zus.

Locatie

Kies een locatie waar je ongestoord kan praten en waar alle gesprekspartners zich veilig kunnen voelen.

Neem de tijd

Kies een geschikt tijdstip voor het gesprek. Zorg dat jij en ouders/kind genoeg tijd hebben (een uur met uitloopmogelijkheid voor een gesprek met ouders, bij kinderen is het natuurlijk afhankelijk van leeftijd, maar een half uur is meestal voldoende).

Nazorg

Bedenk van te voren of het van belang is dat er na afloop van het gesprek iemand moet zijn om kind en/of ouders te steunen of te zorgen voor veiligheid. Check dit in het gesprek.

Tolk nodig?

Als een ouder of kind niet goed Nederlands spreekt, zorg dan dat een tolk aanwezig is (niet het kind of een ander familielid).

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies