Kindermishandeling

In gesprek: trainingen en hulpmiddelen

Trainingen

Hulpmiddelen

Maak je je zorgen over een kind en vraag je je af of het opvallende gedrag van het kind dat je gezien hebt, mogelijk een signaal van kindermishandeling kan zijn, check dan de signalenlijsten bij Signaleren van kindermishandeling. Ga over deze signalen in gesprek met een collega en/of vraag advies bij Veilig Thuis. Ga met de ouder(s) of het kind in gesprek over de signalen die je gezien hebt en de zorgen die je hebt.

De checklist Veilig thuis? kan helpen om te bepalen wat belangrijke gespreksonderwerpen zijn. Gebruik echter geen checklist in het gesprek.

Signs of Safety biedt bruikbare tools voor gespreksvoering met ouders en kinderen: onder andere het framework (De Drie Kolommen) en de Drie Huizen. Wil je meer weten over Signs of Safety, lees dan:

  • De officiële Australische website over Signs of Safety. Daar vind je ook DVD’s en boeken, bijvoorbeeld over het gebruik van de Drie Huizen in gesprekken met kinderen.
  • Veilig opgroeien: De oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety in jeugdzorg en kinderbescherming (Turnell & Edwards, 2014)
  • Als er 'niets aan de hand' is: Een oplossingsgerichte methode bij ontkenning van kindermishandeling. (Turnell & Essex, 2013)
  • De beschrijving van Signs of Safety in dossier Beslissen over hulp.

Goede inzet van Signs of Safety vraagt training.

Publicaties

Marike van Gemert heeft de reader Wat elke professional moet weten over praten met kinderen over kindermishandeling geschreven. Daarin geeft zij tips om met kinderen over kindermishandeling te praten. Zij biedt via de Academie Praten met kinderen ook training aan professionals om met kinderen in gesprek te gaan over kindermishandeling. 

Martine Delfos heeft veel geschreven over gespreksvoering met kinderen. In de volgende boeken vind je een gedetailleerde uitwerking van aandachtspunten bij gespreksvoering met kinderen en jongeren van diverse leeftijden:

  • Delfos, M.F. (2005). Ik heb ook wat te vertellen. Communiceren met pubers en adolescenten. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
  • Delfos, M.F. (2005). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies