Kindermishandeling

Doel en taak gesprek met kind en ouders

Doel

Als het gaat om stap 3 in de Meldcode zullen de doelen in een gesprek met ouders en kinderen in het algemeen zijn:

  • Het bespreekbaar maken van jouw zorgen naar aanleiding van signalen en vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld;
  • In een open sfeer, waarin de (vertrouwens)relatie met kind of ouders intact blijft;
  • Waarin ruimte is voor het verhaal van kind of ouders zodat jij meer zicht op de situatie en hoe kind/ouders die beleven;
  • Waardoor je een betere inschatting kan maken van de ernst van de situatie (Hoe veilig of onveilig is het voor een kind?);
  • Waardoor je een beeld krijgt van wat er zou moeten gebeuren, volgens jou en volgens kind/ouders;
  • En waarin je draagvlak moet creëren voor een vervolgcontact.

Het gesprek moet dus informatie opleveren om de volgende stappen in de Meldcode te kunnen zetten, namelijk het wegen of er mogelijk sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld en beslissen of je zelf hulp kunt organiseren dan wel dat je een melding bij Veilig Thuis moet doen.

Grenzen aan je taak

Als dit de doelen zijn, dan hoeft het niet je taak te zijn om:

  • Te beoordelen of er nu daadwerkelijk sprake is (geweest) van kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat is een taak van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de politie.
  • Ouders te 'beoordelen'. Bedenk dat we vaak nog te weinig weten van een gezin om te kunnen beoordelen, laat staan veroordelen. Door te (ver)oordelen lopen we het risico dat we het partnerschap met het gezin verliezen.
  • Het probleem acuut op te lossen. Veel professionals ervaren een gevoel van urgentie: 'Kindermishandeling is heel erg en nu ik het eenmaal weet moet het direct stoppen'. In het geval van geconstateerde acute ernstige onveiligheid (bijv. seksueel misbruik, ernstig fysiek geweld) moet er inderdaad direct veiligheid geboden worden. Daar heb je echter de hulp van anderen bij nodig: Veilig Thuis en politie bijvoorbeeld. Handel nooit alleen in die situaties. Maar in de meeste gevallen kan je in een rustiger tempo in gesprek gaan met ouders en/of kind.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies