• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kinder- en jongerenwerk

Signaleer problemen

Jongeren kunnen met uiteenlopende problemen kampen waaronder autisme, radicalisering of kindermishandeling. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een schat aan informatie over deze problemen die u ook tegen kunt komen in uw werk als jongerenwerker.

Psychosociale problemen en gedragsproblemen

Meer informatie

Voor eerste hulp aan jongeren met psychische problemen kunt u ook terecht bij MHFA Nederland. Ook in Europees verband wordt gezocht naar de mogelijkheden op dit gebied. Voor meer informatie kunt u kijken op The Finnish Association for Mental Health.

Radicalisering

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, moet u handelen volgens de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Organisaties in welzijn en maatschappelijke dienstverlening zijn verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. De meldcode bevat een stappenplan die een werknemer moet doorlopen om goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

Meer informatie

Vragen?

Johan Kruip is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.