• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kinder- en jongerenwerk

Nederland

Het Landelijk strategisch overleg jongerenwerk, de werkgroep Platform Jeugdwelzijn en Youth Spot werken aan de deskundigheidsbevordering van het werk met jongeren.

Landelijk strategisch overleg jongerenwerk

Diverse beroeps- en brancheorganisaties werken samen in een landelijk strategisch overleg over jongerenwerk. Zij hebben gewerkt aan de publicatie Jongerenwerk in Beeld, de landelijke jongerenwerkersdag en de kinderwerkersdag.

Werkgroep Platform Jeugdwelzijn op Kennisnet Jeugd

U kunt uw kennis over ontwikkelingen in het jongerenwerk delen in deze werkgroep. Het platform richt zich met name op de positie en kwaliteit van jeugdwelzijn in relatie tot het sociale jeugdstelsel. Daarnaast kunt u als jongerenwerker deelnemen aan de bijeenkomsten die ongeveer twee keer per jaar plaatsvinden.

Youth Spot

Youth Spot wil bijdragen aan de professionalisering van het jongerenwerk in de grote steden. Het lectoraat van de Hogeschool van Amsterdam onderzoekt wat werkt samen met het werkveld, onderwijs en wetenschap.

Meer informatie

Abdallah, S. et al (2010), 'Goed jongerenwerk vergt goed gesprek'. Amsterdam: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling/ Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam. 
Abdallah, S., Kooijmans, M. & Sonneveld, J. (2016). Talentgericht werken met kwetsbare jongeren. Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk. Bussum: Coutinho.
Dam, C. van & Zwikker, N. (2008), Jongerenwerker. Utrecht: Movisie. 
Dunne, A. et al. (2014). Working with young people, the value of youth work in the European Union. Brussel: European Commission. 
Groot, de N, en F. Hajer (2014), Verkenning beroepscode en beroepsregistratie in het kinder- en jongerenwerk. Maastricht, BVjong.
Metz, J. et. al. , Youth organizing als nieuwe werkwijze van het jongerenwerk, Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2016 (25), Issue 4
Werknemersenquête OAZW (2013) en FCB (2014)

Vragen?

Johan Kruip is contactpersoon.

Foto Johan  Kruip

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies