Praktijkvoorbeeld

KindCentrum Borgele: 'Er zijn geen gebaande paden'

Organisaties: orthopedagogisch dagcentrum, basisschool, school voor speciaal onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang.
Omvang: 400 kinderen
Plaats: Deventer
Start: maart 2017

Een plek waar gezonde kinderen opgroeien samen met kinderen die een beperking hebben. Een droom van menig jeugdprofessional. Bij KindCentrum Borgele in Deventer is het niet bij een droom gebleven.

De Borgloschool voor regulier onderwijs en het Orthopedagogisch dagcentrum ’t Lantaarntje (Stichting Parabool) hebben hier onderdak gevonden. Ook De Linde, school voor speciaal onderwijs en kinderopvang en buitenschoolse opvang Partou hebben een plek.

KindCentrum Borgele kinderen op gang

Jeugdhulp, kinderopvang en onderwijs onder één dak

In maart 2017 opende het kindcentrum de deuren. Een gelukkige samenloop van omstandigheden. De partijen voerden al jaren gesprekken over hoe zij hun samenwerking konden vormgeven om kinderen beter te kunnen helpen. Tegelijkertijd zochten 't Lantaarntje, De Linde en de Borgloschool al enige tijd naar een nieuwe locatie.

De gemeente Deventer was bereid mede te investeren in een gloednieuw schoolgebouw te midden van de wijk Borgele. Een woonwijk waar een aantal jaar geleden is gestart met het vernieuwen en verbeteren van de leefomgeving. Een kindcentrum kon daar volgens alle partijen een positieve impuls aan geven. De Parabool is voor 40 procent medefinancier en -eigenaar van het pand.

KindCentrum Borgele gebouw

Het hoefvormige gebouw is open, warm en transparant, met veel glas en hout in de constructie. Aan alles is gedacht. Iedere instelling heeft zijn eigen ingang, iedere groep zijn eigen speelplein. Het dagcentrum heeft een snoezelruimte en een revalidatiebad. In een prikkelarme rustruimte kunnen kinderen zich even terugtrekken. De kinderen van De Linde koken dagelijks op hun kookeiland. Iedereen kan gebruikmaken van elkaars faciliteiten. En de hekken tussen de speelpleinen staan open zodat er één speelplaats ontstaat.

Elk kind, met of zonder beperking, krijgt hier de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Een plek waar ze samen spelen en leren. Grote activiteiten doen zij samen zoals de Koningsspelen, de eindmusical, Kerstmis en Sinterklaas.

Samenwerking tussen zorg- en onderwijs

Om bij het kindcentrum aan de slag te gaan, moet je uit het juiste hout zijn gesneden. ‘Je moet het echt willen en achter de visie staan. Je moet niet alleen een leerkracht of pedagogisch medewerker willen zijn. Maar ook bereid zijn om samen te werken en te leren, en flexibel genoeg om op andere manieren te werken', zegt Huub de Haan, algemeen directeur van het KindCentrum Borgele. 

'We werken goed samen met elkaar maar soms heb je te maken met verschillende standpunten. De Linde had bedenkingen bij het opnemen van een kind van 't Lantaarntje omdat de groep vol zat. Maar door telkens de vraag te stellen waarvoor we het doen, komt het altijd tot een oplossing. De optimale ontwikkeling van het kind staat centraal. Het kind kon uiteindelijk een plek krijgen in de groep.

Ook weten de ongeveer 100 medewerkers elkaar nog niet altijd te vinden. Een docent die vragen had over autisme, wist bijvoorbeeld niet dat 't Lantaarntje een specialist in autisme heeft. Om te zorgen dat medewerkers elkaar leren kennen en expertise delen, hebben we de verschillende computersystemen van de organisaties met elkaar verbonden. Ook komt er een grote studiedag voor alle medewerkers. Bijna iedereen komt.'

Boven organisatiebelang uitstijgen

De Haan is aangesteld als directeur,  zonder binding met een van de partijen, om sturing te geven aan het proces: ‘Het was een goede zet van het kindcentrum om een onafhankelijke directeur aan te stellen. Organisaties hebben vaak de neiging om voor hun eigen belang op te komen. Als directeur overstijg ik de belangen van de partijen. Het goede is dat alle besturen geheel achter de visie staan. Ook zijn de scholen geen concurrenten van elkaar. Zij hebben ieder hun eigen doelgroep.‘

Ook verstevigt hij de contacten met de gemeente, wijkteams en het samenwerkingsverband. 'Iedereen heeft het druk maar het is belangrijk deze relaties op te bouwen. Als netwerker en verbinder durft De Haan grenzen te overschrijden. ‘Ik ga met een kapmes het oerwoud in. Er zijn geen gebaande paden. Ik nodig medewerkers uit hetzelfde te doen. Wie het weet mag het zeggen!’

De financiering is een uitdaging

De Haan wil ervoor zorgen dat kinderen met een beperking makkelijker gebruik kunnen maken van de onderwijsfaciliteiten. De financiering vormt daarbij een obstakel.

‘Onderwijs en jeugdhulp worden gefinancierd uit verschillende potten. Dit maakt het lastig als een kind van 't Lantaarntje ook onderwijs wil volgen. Je kunt in de regel niet én geld voor zorg krijgen én geld voor onderwijs. Om dit toch te doen, moet je erg creatief zijn. Bij een doof meisje met meerdere beperkingen, is dit gelukt. Zij volgt nu deels onderwijs op De Linde met een doventolk, betaald door de zorgverzekeraar. Het onderwijs en de zorg worden weer vanuit andere budgetten gefinancierd. '

Het samenwerken binnen het samenwerkingsverband is ook nog een zoektocht, vindt De Haan. 'Het samenwerkingsverband wil in de lijn met de Jeugdwet zo min mogelijk kinderen op het speciaal onderwijs. Kinderen moeten, als het kan, naar het reguliere onderwijs. Dat geeft een spanningsveld. '

'Jij mag er ook zijn'

Ouders en kinderen varen wel bij het kindcentrum. 'Een van de mooiste opmerkingen kreeg ik van de vader van het dove meisje. "Het is alsof mijn kind is wakker gekust", zei hij. Ouders van de Borgloschool vinden het goed dat hun kinderen zien dat er kinderen zijn die minder geluk hebben. Inmiddels kennen alle scholen wachtlijsten. Het zou mooi zijn als hier een generatie opgroeit die normaal omgaat met mensen die anders zijn. Met als grondgedachte: jij mag er ook zijn.’

 Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies