Jeugdreclassering

Wat is jeugdreclassering?

Jeugdreclassering voert begeleiding en controle uit als een jeugdige van 12 jaar of ouder een strafbaar feit pleegt. Het belangrijkste doel van jeugdreclassering is herhaling of terugval (recidive) te voorkomen, zodat de maatschappij veiliger wordt. Maar minstens zo belangrijk is het bieden van een beter toekomstperspectief aan jeugdigen.

In de praktijk bestaat jeugdreclassering uit een combinatie van intensieve hulp aan en toezicht op een jongere. Het doel is deze weer op het rechte pad te brengen en te houden. Er zijn verschillende maatregelen van jeugdreclassering. De jeugdreclassering wordt uitsluitend uitgevoerd door jeugdzorgprofessionals in dienst van een gecertificeerde instelling.

Doelgroep

Jeugdigen vanaf 12 tot 18 jaar

Jeugdreclassering kan worden ingezet bij jongeren van 12-18 jaar oud die een strafbaar feit hebben gepleegd, of daarvan worden verdacht. Voor deze jongeren volstaat een lichte straf zoals een Halt-afdoening of taakstraf niet. Vaak gaat het om de ‘zwaardere’ gevallen die het risico lopen om verder de criminaliteit in te raken als er niet wordt ingegrepen. Hierin spelen zorgen over de opvoeding en verdere ontwikkeling van deze jongeren een rol.

Adolescentenstrafrecht

In principe geldt voor jongeren van 12-18 jaar het jeugdstrafrecht. Maar het adolescentenstrafrecht geeft de rechter de volgende bewegingsruimte om te kiezen welk strafrecht hij toepast bij jongeren:

  • jeugdstrafrecht voor jeugdigen van 18 tot 23 jaar  óf
  • volwassenstrafrecht voor jeugdigen van 16 of 17 jaar

De rechter kan er dus voor kiezen om een 16- of 17-jarige te berechten volgens het volwassenstrafrecht. Daarbij houdt hij rekening met de ernst van de feiten, de persoonlijke omstandigheden en door de persoonlijkheid van de dader. Omgekeerd kan de rechter ook jeugdstrafrecht toepassen bij een jongere ouder dan 18 jaar (waarbij de pleegdatum voor het 23ste jaar was).

Jeugdigen onder de 12

Als de politie te maken krijgt met een jeugdige jonger dan 12 jaar die verdacht wordt van een strafbaar feit, dan spreekt deze in de eerste plaats de ouders en brengt hen eventueel in contact met het (wijk)team. Schat de politie de situatie ernstiger in, dan kan deze ervoor kiezen een zorgmelding te doen bij Veilig Thuis. Ook kan de politie de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen om onderzoek te doen naar de noodzaak van een jeugdbeschermingsmaatregel.

Vragen?

Brigit Rijbroek is contactpersoon.

Foto Brigit  Rijbroek

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies