Jeugdreclassering

Jeugdreclassering en de nieuwe jeugdbescherming

Jeugdreclassering en de nieuwe jeugdbescherming

Van oorsprong richt de jeugdreclassering zich op de jeugdige. Doel is om zijn gedrag te veranderen. Met de transitie en transformatie van de jeugdzorg naar gemeenten is echter een grotere focus op het gezin ontstaan. Het gezin wordt als onmisbaar gezien voor het oplossen van delictgedrag.

Onder ‘nieuwe jeugdbescherming’ verstaan we de integrale benadering van gezinnen waar veiligheid van kinderen in het geding is, of waar sprake is van delictgedrag. De nieuwe jeugdbescherming werkt sterk wijkgericht. Men werkt zowel vanuit de ondertoezichtstelling als vanuit de jeugdreclassering en het vrijwillig kader (ook wel drang of preventieve jeugdbescherming genoemd).

Lees meer in het rapport 'Samen werken aan jeugdbescherming'.

Gezinsbegeleiding en individuele begeleiding

De inhoudelijke context van de jeugdreclassering is hiermee ook veranderd. De toegepaste begeleidingsmethoden zijn vaak afgeleid van de methoden jeugdbescherming, en meer gezinsgericht. Het strafprocesrecht gaat echter uit van toerekenbaarheid van de jeugdige zelf en verantwoordelijkheid voor eigen daden. Begeleiding van de jeugdige zelf kan niet achterwege blijven. Dit vraagt van de jeugdzorgprofessional binnen de nieuwe jeugdbescherming en jeugdreclassering dat zij zowel met gezinsproblematiek uit de voeten kunnen als goed thuis zijn in alle strafrechtelijke modaliteiten en individuele begeleidingsvarianten.

Lees meer over de context van de jeugdreclassering.

Leerplicht

Zeker 40% van alle jeugdreclasseringszaken heeft als aanleiding schoolverzuim. De leerplichtambtenaar kan op basis van de leerplichtwet proces-verbaal opmaken als een jongere regelmatig niet op school is en als gesprekken op vrijwillige basis niet het gewenste effect hebben. In dat geval doet de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek en adviseert deze het Openbaar Ministerie (OM) of de rechter over een strafrechtelijk vervolg. De uitvoering van een maatregel Toezicht en Begeleiding door de jeugdreclassering kan als bijzondere voorwaarde naast een taakstraf worden opgelegd.

Vragen?

Brigit Rijbroek is contactpersoon.

Foto Brigit  Rijbroek

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies